nกำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: Boonchokเข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
signal24km
signal24km
signal24km
เว็บเพื่อนบ้าน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๔

กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๕

อาร์มี-ยูไนเต็ด

กองงานในพระองค์สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

27/06/2013 12:21
Admin มีความจำเป็นต้อง ลบ กิจกรรม บ้างส่วนออก และลบ user ที่สมัครเข้ามา ไม่ใช้ชื่อจริง หรือ อ่านชือไม่ออก ออกจากระบบ เนื่องจาก มีปัญหา กับเว็บไซค์ จริงแจ้งมาเพื่อให้
สมาชิกทราบ สำหรับท่านได้ที่เข
้าใ

superbig
20/06/2012 21:20
Hello everybody.How're you doing guys.

กำลังพล
11/02/2012 16:15
รักส.24รักผู้บังคั
บบัญชา รักพี่ๆเพื่อนๆน้อง
ทุกคนครับ

ส.อ.เจษฏา
04/12/2011 17:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพ
ลานามัยที่สมบูรณ์

22/06/2011 13:41
สักการะ..ย่าโม..ขอ
อำนาจ.บารีมีของย่า
โม..จงพิทักษ์รักษา
.กำลังพล.ส.พัน.24.
.และครอบครัว..จงมี
แต่ความสุขความเจริ
ญด้วยเถิด..สาธุ สาธุ สาธุ. Smile

08/03/2011 19:51
เม.ย.54 ใครจะมาปฏิบัติงานท
ี่ ศสท.กอ.รมน.ภาค 4 บ้าง แจ้งกองร้อยนะครับ อย่ากลัวงาน กำลังพลขอกลับ 4 นาย

โสภาส
10/02/2011 14:16
ตรวจร่างกายประจำปี
ตกค้าง ตรวจในเดือน มี.ค.54 วัน เวลา ทาง รพ.ค่าย ฯ จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป

แม่บ้าน ส.4
09/02/2011 22:30
เป็นกำลังใจให้ทหาร
ทุกนาย

sangsuriyan
21/01/2011 13:28
ตรวจร่างกายประจำปี
วันไหน ตกค้างวันไหน ใครทราบแจ้งด้วย

16/01/2011 18:45
ขอแสดงความยินดีกับ
พี่เนตร กับพี่โยครับ..ด้วย
ครับ

ข้อความเก่า
ข้อมูลจราจร
การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม


ImagesShack
ฝากรูปไว้กับเว็บ
ImageShack®(ขณะอัพโหลด กรุณารอสักครู่)
สถานีบันเทิง
วีดีโอ

รายการวีดีโอ: 13
เพลง

รายการเพลง: 4
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
พระราชดำรัสด้านการเกษตรและสหกรณ์

พระราชดำรัส ด้านการเกษตรและสหกรณ์
articles: 99999.jpg

"ขอบใจมากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒนาคนให้มีความฉลาด สามารถช่วยตนเองได้"

 

 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน17 มีนาคม 2529

        "...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมา แต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาใข้สร้างความเจริญ ต่างๆ เป็นรายได้จาก การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศต้อง อาศัญความเจริญของเกษตรเป็นคำสัญ..."

 

 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 17 มีนาคม 2529

        "...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคน อยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคน อยู่ไม่ได้..."

 

 • พระราชดำรัส ประราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย 4 ธันวาคม 2536

        "...ถ้า น้ำ มีไม่พอทั้งในด้านการบริโภคหรือใช้ เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมแล้ว ประเทศชาติไม่มีทางที่จะเจริญได้...

 

 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในการวางแผนการใช้ที่ดิน ณ โรงแรมรินคำ จังหวัดเชียงใหม่ 7 มกราคม 2523

        "...ดินนั้นพัฒนาขึ้นมาได้โดยไม่ยากนักดินจะเค็มจะเปรี้ยวจะ จืดอะไรก็ตามสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่ปีโดยใช้เทคนิค แบบโบราณคือใช้ปุ๋ยหมักหรือใช้ตะกอนที่ลงมาตามลำห้วย มาพัฒนาดินอันนี้เป็นวิธีที่ง่าย..."

 

 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ์น 14 มีนาคม 2536

        "...การปลูกป่า ไม่ควรนำเอาพื้นที่ที่ราษฎร์อาศัยอยู่ก่อนแล้ว มาปลูกป่าและป่าที่ปลูกขึ้นก้ควรจะมีสภาพที่เป็นป่าอย่างแท้จริงจึงควรปลูกไม้หลายประเภทคละกันโดยเฉพาะไม้พื้นเมืองที่เหมาะสม กับท้องถิ่นและกล้าไม้ที่จะนำไปปลูกจะต้องมีความทนทานพอ สมควร..."

 

 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ณ โครงการเกษตรสวนจิตรลดา 12 พฤษภาคม 2520

        "...การเลี้ยงโคนมแลหะกิจการโคนมนี้เป็นสิ่งที่ยาก เพราะว่าผลิตผลที่เรามุ่งที่จะทำ เป็นผลิตผลที่ถ้าไม่จำหน่ายทันที ก็อาจจะเสียไปเสียประโยชน์ไปและทำให้ล่มจมขาดทุนได้ ฉะนั้น กิจการ นี้จึงต้องศึกษามากและเกี่ยวข้องกับวิชาการหลายด้าน..."

 

 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 3 กุมภาพันธ์ 2527

        "...ทรัพยากรด้านประมงจะต้องจัดเป็นระเบียบ ความสำคัญไม่ ได้อยู่ที่ว่าปล่อยพันธุ์ปลาให้ดี หรือเลี้ยงปลาให้เติมโต ความสำคัญอยู่ที่ด้านบริหารการจับปลาเพื่อให้ ประชาชนได้ประโยชน์ จริงๆ ..."

 

 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 14 พฤษภาคม 2523

        "...ธนาคารโคและกระบือ คือ การรวบรวมโคและ กระบือ โดยมีบัญชีควบคุม โลรักษา แจกจ่ายให้ยืม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเพิ่มปริมาณโคและ กระบือ ตามหลักการของธนาคาร..."

 

 • พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2529

        "...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถนำมา ใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอัน ถาวรของบ้าน เมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ..."

 

 • พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาสตร์แห่งชาติ 1 สิงหาคม 2531

        "...วิทยาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง ความเจริญของบ้านเมือง จึงควรสนับสนุนให้ มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภาวะ แลหะความต้องการของประเทศ ขึ้นใช้เองอย่างจริงจังถ้าสามารถค้นคิดได้ มากเท่าไหร่ จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถ นำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ยิ่งขึ้นเท่านั้น..."

 

 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 18 ตุลาคม 2522

        "...เทคโนโลยี นั้น โดยหลัการ คือ การทำให้สิ่ง ที่มีอยู่ให้เกิด เป็นสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น เทคโนโลยีที่ดีสมบูรณ์ จึงควรจะ สร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และมีความสูญเปล่าหรือความ เสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด..."

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

 

<<< ร่วมพูดคุย
#1 | If you are on the enthusiasm f เมื่อ August 20 2010 09:28:46
If you are on the enthusiasm for Coach Outlet Coupon ergo considering to worth the discount, hence you fault finish palpable in that contrasted methods. The Coach Bags are rule trend these days since of the pertinent habit of these Coach Purses. Coach Bag understands the direct of latest hermes birkin effect the tout especially dissemble women who are initiation their households grease order to also perfect their confess money.
#2 | ghd hair เมื่อ August 20 2010 09:29:11
You can get a Purple Hair Straighteners for the trip, and not on some GHD Hair Straighteners Styler heavy or bulky leg of the transformer. GHD Straighteners are small and lightweight, they are easily stowed in the luggage.ghd still remains to be the best tool to address the said concerns.
http://www.ghdhairgenuinerealorfake.co.uk
#3 | LouboutinShoes เมื่อ October 09 2010 15:55:50
#4 | ChristianLouboutin เมื่อ October 09 2010 16:03:16
Christian Louboutin are famous in world it shows the head-to-toe look in our windows and catalogs, but still feel people want to buy Christian Louboutin Shoes in a shoe beauty salon and clothing in the clothing departments. As we all know, Famous Wedding Shoes are famous in world. Good Louboutin Shoes should have the good stuff to make them. Christian Louboutin Sale is the original copy of a smart and sensible, pockets of Louboutin Sale people or even the original can not afford to Louboutin have ideas. The sandals Frouprive one of the Christian Louboutin Boots best copy of the film. Black satin makes it look elegant and Christian Louboutin Flats serious, however, ruffled lace accents add Christian Louboutin Heels softness and melody of the whole thing. The Sale Christian Louboutin private collection is a big blow, Frouprive originally a step ahead. Copy like a real signature red sole Christian Louboutin Pumps of it to give a perfect touch. Christian Louboutin Collection was founded in 1992, France but it rapidly became a worldwide famous brand. Christian Louboutin Specials trademark glossy red soles give an instant stamp of fashion excellence. The designer's ethos is to Christian Louboutin Sandals and Herve Leger Bandage Dress each unique design demonstrates unparalleled quality and an innate sultriness. Ladies are crazy about Herve Leger Dress. If you want keep the same pace with the trend. Herve Leger V Neck Dress could be your best choice. Women UGG Boots magnificent When you purchase a Cheap Ugg classic cardy, you can get the recognition of appropriate appearance and high heels Christian Louboutin peep-toe pumps.
#5 | LouisVuittonSale เมื่อ October 11 2010 13:21:06
As a dog lover, you and your child can find a favorite. If you like <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com"><strong>Louis Vuitton</strong></a>, <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com">Louis Vuitton Sale</a> and <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com">Louis Vuitton Bags</a> – only a few inches in size, you can get one. For example, <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com">Louis Vuitton Handbags</a> you could get a German Shepherd, St. Bernard and Doberman <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com">Replica Louis Vuitton</a> or a smaller species (eg size inches) Poodle, <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com">LV</a> Chihuahua and some base, you can find <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-watches-c-104.html">Louis Vuitton Watches</a> a hard to find and easy to like many of them <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-c-90.html">Lv handbags Sale</a> at no additional cost or delay. In fact, <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-c-90.html">Louis Vuitton Handbags sale</a> you and your children can see them more <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-c-90.html">LV Bags Sale</a> than 132 all Webkinz and Lil 'Kinz pictures, <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-c-90.html">Replica LV Bags Sale</a> including all Webkinz dog. Vs. local retail stores <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-suhali-leather-c-90_30.html">Louis Vuitton Suhali Leather</a> online stores Parents have two choices in <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-wallets-c-1.html">LV Wallets</a> where to buy Webkinz or Lil 'Kinz, both the <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-belts-c-115.html">LV Belts</a> local retail store or online toy toy store. <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-scarves-c-123.html">Louis Vuitton scarf</a> Choose a local retail store to provide the most <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-2009-collection-c-90_94.html">Louis Vuitton 2009 Collection Sale</a> efficient way to buy these pet toys. You can <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-2010-collection-c-90_31.html">Louis Vuitton 2010 Collection Sale</a> travel there to see them before the <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-black-murakami-c-90_96.html">Louis Vuitton Murakami Bag Sale</a> call to carry the most popular stores. <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-clutches-c-90_113.html">Louis Vuitton Clutches Sale</a> If they do not stock, you can place an order <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-damier-c-90_15.html">Louis Vuitton Damier Bag Sale</a> and the shop put it in the pre-order list. <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-damier-azur-c-90_20.html">Damier Azur Handbags Sale</a> When you pre-order arrives, your toy store should <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-damier-canvas-c-90_3.html">Damier Canvas Sale</a> contact you or you may contact them to. <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-damier-geant-c-90_4.html">Damier Geant Sale</a> In most cases, local stores will let you know when <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-damier-graphite-c-90_21.html">Damier Graphite Sale</a> the next shipment arrived. More likely, <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-epi-leather-c-90_5.html">Epi Leather Sale</a> they will have a catolog lists all the Webkinz and <a href="http://www.lvhandbagsonsale.com/louis-vuitton-handbags-monogram-c-90_7.html">Louis Vuitton Monogram bag Sale</a> Order your favorite toys.
#6 | replica watches เมื่อ October 18 2010 17:31:54
ferrari watches clothes really make sense because paul smith scarves women only wear them for omega seamaster planet ocean a few months.
They're usually not vacheron constantin replica as trendy as regular clothes, cartier earrings so they have a better swiss replica watches chance of staying in style christian dior jewellery f
#7 | GHD Hair เมื่อ November 02 2010 10:18:19
recommended that the GHD Hair washed as every 7-10 days. Shampoo as often as it tends to dry out. However GHD shampoo to smooth a child's hair varies smooth texture GHD. For example, a child with very fine GHD Straighteners Shampoo your child will often need a medium to coarse GHD. GHD hair straightener for coarse, it is sometimes necessary to flush and fill ghd IV styler before shampoo. This rinse the accumulation of products such as frost, GHD Straightener fat, foam and leaving in air conditioning systems.Instant conditioners are "flush" forms and make "let". Both are acceptable and can according to the needs that you be tried in the straightener for your child. comb through with a leave ofHair Straighteners and blow dry with a file attachment. It can also help to protect GHD Australia from the heat blow drying.

hair straightener
ghd hair straightener
ghd
ghd australia
mini hair striahtener
ceramic straightener
ghd iv styler
ghd straightener cheap
ghd hair
ghd pink
ghd mini
hair australia
GHD Red Lust
GHD Blue Serenity
GHD Green Envy
GhD Flat Iron
GHD RARE
discount ghd
GHD styler
GHD Purple
#8 | ferrari เมื่อ March 03 2011 12:48:48
Bedding form of the Maltese Cross standing out at 6 o Bedding Bedding special clips would do the job of.
#9 | louis vuitton เมื่อ March 12 2011 09:27:29
lv mens replica louis vuitton face Normally most human hair wigs louis vuitton Washing your wig after wearing it 6-8 louis vuitton water resistant and must also have the supreme.
#10 | OPI Nail Polish เมื่อ May 21 2011 16:17:22
OPI France index, OPI Spain index, OPI Nail Polish index,winnerOPI Colorcopia:OPI DS nail polish) only zhengzhou hasOPI France index, OPI Spain index,OPI Nail Polish index,OPI Nail Polish Wholesale nail polish DS diamonds,Cheap OPI Nail Polish nail polish food reducing weight small coupOPI Nail Polish manutd.com this time, legendary OPI Nail Polish Wholesale, Cheap OPI Nail Polish legend!! Ithree bottles of OPI Nail Polish Sale nail oil a, OPI France index, OPI Spain index, turnover measurementsOPI Nail Polish index, OPI Nail Polish Wholesale"Think and winnerOPI Colorcopia: people Money to
OPI DS nail polish) sure KPI, OPI France index post index to individuals.Indulged in rain have to accept the consequences of
<<< แสดงความเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
<<< คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.