nกำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 3

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: Boonchokเข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
signal24km
signal24km
signal24km
เว็บเพื่อนบ้าน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๔

กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๕

อาร์มี-ยูไนเต็ด

กองงานในพระองค์สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

27/06/2013 12:21
Admin มีความจำเป็นต้อง ลบ กิจกรรม บ้างส่วนออก และลบ user ที่สมัครเข้ามา ไม่ใช้ชื่อจริง หรือ อ่านชือไม่ออก ออกจากระบบ เนื่องจาก มีปัญหา กับเว็บไซค์ จริงแจ้งมาเพื่อให้
สมาชิกทราบ สำหรับท่านได้ที่เข
้าใ

superbig
20/06/2012 21:20
Hello everybody.How're you doing guys.

กำลังพล
11/02/2012 16:15
รักส.24รักผู้บังคั
บบัญชา รักพี่ๆเพื่อนๆน้อง
ทุกคนครับ

ส.อ.เจษฏา
04/12/2011 17:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพ
ลานามัยที่สมบูรณ์

22/06/2011 13:41
สักการะ..ย่าโม..ขอ
อำนาจ.บารีมีของย่า
โม..จงพิทักษ์รักษา
.กำลังพล.ส.พัน.24.
.และครอบครัว..จงมี
แต่ความสุขความเจริ
ญด้วยเถิด..สาธุ สาธุ สาธุ. Smile

08/03/2011 19:51
เม.ย.54 ใครจะมาปฏิบัติงานท
ี่ ศสท.กอ.รมน.ภาค 4 บ้าง แจ้งกองร้อยนะครับ อย่ากลัวงาน กำลังพลขอกลับ 4 นาย

โสภาส
10/02/2011 14:16
ตรวจร่างกายประจำปี
ตกค้าง ตรวจในเดือน มี.ค.54 วัน เวลา ทาง รพ.ค่าย ฯ จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป

แม่บ้าน ส.4
09/02/2011 22:30
เป็นกำลังใจให้ทหาร
ทุกนาย

sangsuriyan
21/01/2011 13:28
ตรวจร่างกายประจำปี
วันไหน ตกค้างวันไหน ใครทราบแจ้งด้วย

16/01/2011 18:45
ขอแสดงความยินดีกับ
พี่เนตร กับพี่โยครับ..ด้วย
ครับ

ข้อความเก่า
ข้อมูลจราจร
การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม


ImagesShack
ฝากรูปไว้กับเว็บ
ImageShack®(ขณะอัพโหลด กรุณารอสักครู่)
สถานีบันเทิง
วีดีโอ

รายการวีดีโอ: 13
เพลง

รายการเพลง: 4
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
พระราชดำรัสด้านความมั่นคง

พระราชดำรัสด้านความมั่นคง          กระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๑๔

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓

 

 

        เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองเป็นลำดับมา ทำให้ทราบแน่ชัดว่า เราจำเป็นจะต้องทำงานช่วยตัวเองให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เพื่อรักษาตัวให้อยู่รอดตลอดไปโดยอิสระและเสรี คนไทยเรานั้นแท้จริงมีนิสัยจิตใจดี เป็นนักต่อสู้ เป็นคนซื่อตรง ขยันขันแข็งและอดทน เป็นคนรักเผ่าพันธ์พวกพ้องและบ้านเกิดเมืองนอนแต่ละคนจะต้องหยิบยกเอาคุณสมบัติเหล่านี้ที่มีอยู่ภายในตัวขึ้นมาปฏิบัติให้ได้ผล โดยถือว่าทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อประเทศชาติอยู่ด้วยกันทั้งนั้น จะต้องทำหน้าที่ของตน ๆ ให้พร้อมเพรียงกัน เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของส่วนรวม หากทำได้เช่นนี้ ก็จะสามารถแก้ไขความบกพร่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ และจะสามารถร่วมแรงกันสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคง พร้อมทั้งความเจริญรุดหน้าให้แก่บ้านเมืองของเราได้อย่างแน่นอน

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๑๙ ในวันพุธ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๘

        ...อันแผ่นดินไทยของเรานี้ ถึงจะเป็นที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แต่เราก็อยู่ร่วมกันโดยปรกติราบรื่นมาเป็นเวลาช้านาน เพราะเราต่างสมัครสมานกัน อุตส่าห์ช่วยกันสร้างบ้านเมือง สร้างความเจริญ สร้างจิตใจ สร้างแบบแผนที่ดีขึ้น เป็นของเราเอง ซึ่งแม้นานาประเทศก็น่าจะนำไปเป็นแบบฉบับได้ เพราะฉะนั้น ถ้าเราทั้งหลาย มีสามคี มีเหตุผลอันนักแน่น และมีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องชัดเจนในสถานการณ์ที่เป็นจริง ต่างคนต่างร่วมมือร่วมความคิดกันในอันที่จะช่วยผ่อนคลายปัญหาและสถานการณ์ที่หนักให้เป็นเบา ไม่นำเอาประโยชน์ส่วนน้อยเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้เสียหายถึงผลประโยชน์ส่วนใหญ่

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

        ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป้นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...


พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศํกราช ๒๕๒๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๑

        ...ขอให้ท่านทั้งหลายแต่ละคนกระทำสัตย์สัญญาแก่ตนเองว่าจะตั้งใจปฏิบัติตัวปฎิบัติงานให้ดีที่สุดตามหน้าที่และความสามารถของตน ๆ จะทำความคิดเห็นให้เที่ยงตรงและกระจ่างแจ่มใส จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันด้วยความหวังดีและช่วยเหลือกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามคีที่แท้จริงในชาติไทยขึ้น เป็นกำลังอันกล้าแข็งและมั่นคง สำหรับสร้างสรรค์ความดีความเจริญทุก ๆ ประการให้เต็มบริบูรณ์เพื่อทำให้ชาติประเทศของเรายืนยงอยู่ได้ตลอดไปด้วยความวัฒนาผาสุก...

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

<<< ร่วมพูดคุย
#1 | going เมื่อ October 13 2010 15:32:55
ghd hair
ghd australia
ghd straighteners
pink hair straightenrs
hot hair
ghd mk4
hair irons
ghd hair styler
ceramic straighteners
straightener hair
hair straightening irons
straightening irons
straightners
ghd iv styler
mini hair straightener
best ghd straighteners
hair straighener sale
hair straightener
ghd pink styler
GHD MK4 Pink
GHD MK4 Black
GHD MK4 IV Dark
GHD MK4 Flat Iron
GHD MK4 IV Gold
GHD MK4 IV Kiss
GHD MK4 IV Pure
GHD MK4 IV Purple
GHD IV Red Lust
GHD IV Blue Serenity
GHD IV Green Envy
GHD IV Mini Styler
GHD IV Purple Indulgence
GHD IV Salon Styler
GHD IV Styler Styling Set
GHD Limited Edition
GHD Pretty in Pink
GHD RARE Styler
GHD Radiance Set
GHD MK4
GHD Dark
GHD MK4 Iron
GHD IV Gold
GHD MK4 Kiss
GHD Pure
GHD Purple
GHD Red Lust
GHD Blue Serenity
GHD Green Envy
GHD Mini Styler
GHDPurple Indulgence
GHD Salon
GHD Styler Styling
GHD Limited Edition
GHD Pretty Pink
GHD Styler
GHD Set]
ghd mk4
ghd hair straighteners
ghd iv styler
ghd mini styler
ghd hair straightener
ghd straighteners uk
GHD MK4 Flat Iron
GHD Kiss
ghd mk4 gold
ghd gold
ghd straighteners
ghd hair styler
ghd hair
ghd
GHD Hair Comb
GHD IV Red Lust
GHD IV Blue Serenity
GHD IV Green Envy
GHD IV Mini Styler
GHD IV Purple Indulgence
GHD IV Salon Styler
GHD IV Styler Styling Set
GHD Limited Edition
GHD MK4 Black
GhD MK4 Flat Iron
GHD MK4 IV Dark
GHD MK4 IV Gold
GHD MK4 IV Kiss
GHD MK4 IV Pure
GHD MK4 IV Purple
GHD Precious Gift Set
GHD Pretty in Pink
GHD Radiance Set
GHD RARE Styler
GHD Red Lust
GHD Blue Serenity
GHD Green Envy
GHD Purple Indulgence
GHD Salon Styler
GHD Black
GhD Flat Iron
GHD Dark
GHD MK4 Pure
GHD MK4 Purple
GHD Gift Set
GHD Pretty Pink
GHD Radiance
GHD RARE
GHD Pink
wholesale ghd
discount ghd
Coach Bags
Coach Store
Coach Bags
Coach Boots
Coach Carousel
Coach Handbags
Coach Leather
Coach Leather Handbags
Coach Purses
Coach Sneakers
Coach Sunglasses
Coach Wallets
Coach Outlet
Rain Boots
Coach Shoes
#2 | cartier bracelet เมื่อ October 17 2010 13:09:33
So what do raymond weil tango you think of Forbes' rankings? cartier diabolo pen Is Lady G
#3 | coco chanel earrings เมื่อ October 18 2010 16:10:00
Lawyers longines replica watches for the Obama administration had chanel belts questioned whether Phillips had the breitling replica authority to order a worldwide return to tiffany necklace end to the policy. "A iwc big pilot court should not compel the giuseppe zanotti boots executive to implement an immediate jaeger le coultre replica cessation of the 17-year policy dolce and gabbana handbag without regard for any effect watches replica such an abrupt change might replica tiffany & co have on the military's option, tory burch flats particularly at a time when vacheron constantin replica the military is engaged in silver heart pendants combat operations around the globe," coach handbags on clearance they wrote.
#4 | louis vuitton discount เมื่อ October 19 2010 16:49:13
christian dior bags be no words ... only wholesale keychain hugs."
#5 | replica handbags เมื่อ March 12 2011 09:31:58
purses and handbags louis vuitton handbags big fuss about it I dont meant to declare a louis vuitton handbags the story that precedes them For centuries replica handbags lunched in 1974 which is a revamp.
#6 | cheap air jordan shoes เมื่อ July 30 2011 10:43:34
in 3-D technology."It's an innovating thing," Ozar said. "It's going going retro jordans going to change how people think. People can think
3-D. ... A paintbrush is used by a painter and and jordans basketball shoes and the Makerbot is used by anyone who wants to
their creativity."Ozar argued the consumer version the company offers spurs spurs [h2]cheap air jordan shoes[/h2] spurs another realm of creativity, Ozar added."When you get a
#7 | gucci outlet online เมื่อ September 10 2011 10:25:22
designer gucci hats Gucci Sale
discount burberry hats Discount Louis Vuitton
chanel bag wholesale Gucci Bags Outlet
gucci replica luggage Lv Outlet
cheap lv accessories Louis Vuitton Handbags Outlet
replica gucci messenger bags cheap luxury watches
cheap lv handbags Hermes Birkin
cheap tag watches Gucci Outlet store
gucci online store Chanel Shoes Online
discount louis vuitton luggage cheap mens watch
Rolex Submariner Replica Cheap Gucci Handbags
chanel outlet earrings luxury handbags
cheap cartier jewelry Hermes Scarf Sale
Cheap Gucci Bags Replica Designer Handbags
cheap chloe wallets chanel bag sale
Gucci Handbags Outlet Discount Gucci Handbags
louis vuitton handbags for sale cheap hermes store
cheap Alain Silberstein Watches cheap fashion watches
designer gucci handbags Replica Handbags
replica louis vuitton backpack Replica Louis Vuitton Luggage
cheap hysek Watches chanel quilted bag
chanel handbags for sale cheap sports watches
Replica Rolex Cellini Watch cheap watch boxes
designer louis vuitton rings chanel diaper bag
discount gucci leather wallets replica desinger handbags
cheap gucci watches Chanel Outlet Store
Cheap Handbags Wholesale replica cheap gucci shoes
Rolex Watches On Sale Chanel UK Online
gucci replica bags Buy Louis Vuitton
raymond weil discount watches Cheap Louis Vuitton Handbags
replica Louis Vuitton shawls Birkin Bags
louis vuitton necklace replica fashion handbags
gucci bags cheap cute cheap watches
replica movado watches hermes handbags
replica gucci socks Designer Handbags Uk
louis vuitton handbags sale chanel bags online
wholesale omega seamaster Replica Louis Vuitton Bags
louis vuitton bags online Cheap LV Handbags
replica chanel backpack Replica Bags Wholesale
replica gucci watch cheap gucci handbags
gucci keychain replica Replica Louis Vuitton Purses
cheap louis vuitton backpack Replica Chanel Handbags
gucci outlet purses Gucci Watches
replica chanel purse Gucci Outlet
prada wallets sale cheap ceramic watches
cheap cartier wallets Cheap Designer Handbags Uk
louis vuitton replica ring authentic chanel bags
lv store online Replica Louis Vuitton
cheap bvlgari ring Designer Handbags On Sale
cheap chanel wallet Gucci Bags Uk
#8 | asics running shoes เมื่อ October 27 2011 16:07:57
who falsely claimed paternity of Hunter's child three weeks before before Onitsuka Tiger Mexico 66 Lauta shoes men before the Iowa caucuses.Young testified before a grand jury for
hours in 2009, and also wrote a tell-all book that that ugg ultra tall that alleged Edwards was the mastermind of a well-funded, well-orchestrated
to keep the affair from becoming public.Edwards acknowledged paternity of of five fingers shoes of the child last year, but has steadfastly maintained that
has broken no laws.John Edwards Case: Watchdog Blasts Hiring of of Onitsuka Tiger Mexico 66 Lauta shoes men of Former White House Lawyer Gregory Craig'Question of Whether Political
Can Be Bought and Sold ... Even in Criminal Inquiries'By Inquiries'By ugg sandra boots Inquiries'By JAMES HILLMarch 5, 2011 &#151; A prominent campaign watchdogNorth Carolina who has closely followed the federal investigation of of [h4]ugg classic cardy[/h4] of John Edwards' campaign is strongly criticizing the addition of
Obama White House counsel Gregory Craig to Edwards' legal defense defense [h3]ugg outlets[/h3] defense team."Gregory Craig's involvement in this case is disturbing," said
#9 | this case เมื่อ December 20 2011 08:54:15
Nueva Camiseta Espa&#241;ola del pasado s&#225;bado. Juan Carlos Garrido, apost&#243; por un Camisetas Real Madrid 2012 los jugadores titulares. Por ello, y desde el primer minuto, los castellonenses se hicieron con la posesi&#243;n del Camiseta Barcelona 2012
#10 | replica designer handbags เมื่อ April 28 2012 11:29:50
almost alcoholic," said Dr. James Garbutt, a professor of psychiatry psychiatry christian louboutin outlet psychiatry at the University of North Carolina at Chapel Hill
of Medicine.The experts also weighed in on the variety of of designer handbags under 50 of treatment options available depending on the severity of a
problem drinking. As the book recommends, finding social support support [h2]designer handbags for less[/h2] support and talking through the problem can be helpful for
alcoholics and others who have not yet reached the point point designer handbags for less point of full-blown alcoholism."I try to treat the underlying issues
anxiety," said Dr. Edwin Salsitz, an attending physician specializing in in cheap designer handbags replica in chemical dependency at Beth Israel Medical Center. "That is
helpful in stopping the progression of alcoholism, but also in in cheap designer handbags in general for helping a person have a better life.""Individuals
unhealthy alcohol use may benefit from brief advice and counseling," counseling," cheap designer handbags under 50 counseling," Garbutt said. "Individuals with alcoholism, especially if severe, may
inpatient treatment followed by specialized treatment, including medication."But before seeking seeking christian louboutin outlet seeking treatment, people need to recognize that almost alcoholism is
<<< แสดงความเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
<<< คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.