nกำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: Boonchok


เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
signal24km
signal24km
signal24km
เว็บเพื่อนบ้าน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๔

กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๕

อาร์มี-ยูไนเต็ด

กองงานในพระองค์สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

27/06/2013 12:21
Admin มีความจำเป็นต้อง ลบ กิจกรรม บ้างส่วนออก และลบ user ที่สมัครเข้ามา ไม่ใช้ชื่อจริง หรือ อ่านชือไม่ออก ออกจากระบบ เนื่องจาก มีปัญหา กับเว็บไซค์ จริงแจ้งมาเพื่อให้
สมาชิกทราบ สำหรับท่านได้ที่เข
้าใ

superbig
20/06/2012 21:20
Hello everybody.How're you doing guys.

กำลังพล
11/02/2012 16:15
รักส.24รักผู้บังคั
บบัญชา รักพี่ๆเพื่อนๆน้อง
ทุกคนครับ

ส.อ.เจษฏา
04/12/2011 17:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพ
ลานามัยที่สมบูรณ์

22/06/2011 13:41
สักการะ..ย่าโม..ขอ
อำนาจ.บารีมีของย่า
โม..จงพิทักษ์รักษา
.กำลังพล.ส.พัน.24.
.และครอบครัว..จงมี
แต่ความสุขความเจริ
ญด้วยเถิด..สาธุ สาธุ สาธุ. Smile

08/03/2011 19:51
เม.ย.54 ใครจะมาปฏิบัติงานท
ี่ ศสท.กอ.รมน.ภาค 4 บ้าง แจ้งกองร้อยนะครับ อย่ากลัวงาน กำลังพลขอกลับ 4 นาย

โสภาส
10/02/2011 14:16
ตรวจร่างกายประจำปี
ตกค้าง ตรวจในเดือน มี.ค.54 วัน เวลา ทาง รพ.ค่าย ฯ จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป

แม่บ้าน ส.4
09/02/2011 22:30
เป็นกำลังใจให้ทหาร
ทุกนาย

sangsuriyan
21/01/2011 13:28
ตรวจร่างกายประจำปี
วันไหน ตกค้างวันไหน ใครทราบแจ้งด้วย

16/01/2011 18:45
ขอแสดงความยินดีกับ
พี่เนตร กับพี่โยครับ..ด้วย
ครับ

ข้อความเก่า
ข้อมูลจราจร
การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม


ImagesShack
ฝากรูปไว้กับเว็บ
ImageShack®(ขณะอัพโหลด กรุณารอสักครู่)
สถานีบันเทิง
วีดีโอ

รายการวีดีโอ: 13
เพลง

รายการเพลง: 4
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
โอวาทของเจ้ากรมทหารสื่อสาร
โอวาทของเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
ในโอกาสวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๘๗
*****************************
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ที่ได้ก่อกำเนินมาด้วยพระปรีชาญาณ ของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ ๘๗ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งทหารสื่อสารทุกนาย ได้ถือเอาวันสำคัญนี้ น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น
เหล่าทหารสื่อสารได้ดำรงความเป็นเหล่าที่สำคัญยิ่งในการปฏิบัติงานของกองทัพ บกสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพบกจนสำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี จนได้รับควาเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา นำความภาคภูมิใจมาสู่กำลังพลเหล่าทหารสื่อสารทุกนาย ทั้งนี้ เนื่องมาจากกำลังพลเหล่าทหารสื่อสาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมุ่งมั่น เสียสละ มีความอดทน รวมทั้งได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของตนเอง ให้ก้าวทันกับวิทยาการ และเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา  และปรับปรุงยุทโธปกรณ์ รวมไปถึงระบบการติดต่อสื่อสารให้เหมาะสมกับภารกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ขอชื่นชมกำลังพลเหล่าทหารสื่อสาร ทุกคน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาเหล่าทหารสื่อสารให้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ และมีความเชื่อมั่นว่า กำลังพลเหล่าทหารสื่อสาร จะยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาเหล่าทหารสื่อสาร ให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพบก ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  เดชะ  พระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ตลอดจน ดวงทิพยวิญญาณของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน  องค์ผู้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสาร ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร  ให้ทหารสื่อสารทุกท่าน  และครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ

พลโท มังกร   โกสินทรเสนีย์
( มังกร   โกสินทรเสนีย์)
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร