nกำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: Boonchokเข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
signal24km
signal24km
signal24km
เว็บเพื่อนบ้าน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๔

กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๕

อาร์มี-ยูไนเต็ด

กองงานในพระองค์สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

27/06/2013 12:21
Admin มีความจำเป็นต้อง ลบ กิจกรรม บ้างส่วนออก และลบ user ที่สมัครเข้ามา ไม่ใช้ชื่อจริง หรือ อ่านชือไม่ออก ออกจากระบบ เนื่องจาก มีปัญหา กับเว็บไซค์ จริงแจ้งมาเพื่อให้
สมาชิกทราบ สำหรับท่านได้ที่เข
้าใ

superbig
20/06/2012 21:20
Hello everybody.How're you doing guys.

กำลังพล
11/02/2012 16:15
รักส.24รักผู้บังคั
บบัญชา รักพี่ๆเพื่อนๆน้อง
ทุกคนครับ

ส.อ.เจษฏา
04/12/2011 17:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพ
ลานามัยที่สมบูรณ์

22/06/2011 13:41
สักการะ..ย่าโม..ขอ
อำนาจ.บารีมีของย่า
โม..จงพิทักษ์รักษา
.กำลังพล.ส.พัน.24.
.และครอบครัว..จงมี
แต่ความสุขความเจริ
ญด้วยเถิด..สาธุ สาธุ สาธุ. Smile

08/03/2011 19:51
เม.ย.54 ใครจะมาปฏิบัติงานท
ี่ ศสท.กอ.รมน.ภาค 4 บ้าง แจ้งกองร้อยนะครับ อย่ากลัวงาน กำลังพลขอกลับ 4 นาย

โสภาส
10/02/2011 14:16
ตรวจร่างกายประจำปี
ตกค้าง ตรวจในเดือน มี.ค.54 วัน เวลา ทาง รพ.ค่าย ฯ จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป

แม่บ้าน ส.4
09/02/2011 22:30
เป็นกำลังใจให้ทหาร
ทุกนาย

sangsuriyan
21/01/2011 13:28
ตรวจร่างกายประจำปี
วันไหน ตกค้างวันไหน ใครทราบแจ้งด้วย

16/01/2011 18:45
ขอแสดงความยินดีกับ
พี่เนตร กับพี่โยครับ..ด้วย
ครับ

ข้อความเก่า
ข้อมูลจราจร
การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม


ImagesShack
ฝากรูปไว้กับเว็บ
ImageShack®(ขณะอัพโหลด กรุณารอสักครู่)
สถานีบันเทิง
วีดีโอ

รายการวีดีโอ: 13
เพลง

รายการเพลง: 4
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
จอมทัพไทยจอมทัพธรรมarticles: aa.jpg

ร.ท สุที  สุขสากล

          “ข้าพเจ้าขอขอบใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายทหารผู้ใหญ่ทุกคน ที่นำคทาจอมทัพมามอบให้ข้าพเจ้าครั้งนี้   ข้าพเจ้ายินดีรับด้วยความเต็มใจ และจะถือว่าคทากองทัพ เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกองทัพทั้งสาม

               อิสรภาพ  ความมั่นคง   ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศของเรา   ขึ้นอยู่กับกิจการทหารเป็นสำคัญตลอดมาทุกยุคทุกสมัย  เพราะเมืองไทยของเรานี้เป็นเมืองทหาร   คนไทยทุกคนมีเลือดทหาร   เป็นนักต่อสู้  รู้รักหวงแหน ความเป็นไทยยิ่งด้วยชีวิต   ข้าพเจ้าจึงมีความพอใจอย่างยิ่ง   ที่ได้เห็นความกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นของทหารทั้งสามเหล่าในวันนี้

              ทหารมีหน้าที่ป้องกันรักษาประเทศ   หน้าที่นี้   นอกจากในด้านการรบแล้ว   ยังมีด้านอื่นซึ่งสำคัญเท่าเทียมกันอยู่อีก  คือ  การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน  ทหารต้องทำตัวเป็นมิตร  ต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนด้วยการให้ความคุ้มครองป้องกัน และช่วยเหลือในความเป็นอยู่  ตลอดและนำสนับสนุนในการครองชีพด้วย

               ถ้าทหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน   ก็จะเป็นที่อุ่นใจ  และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ขอท่านทั้งหลานจงรวมมือร่วมใจกัน  ทำหน้าที่ของทหารให้สมบูรณ์ทุกด้าน  มีความพรักพร้อมเป็นอันเดียวกัน  ประกอบกรณียกิจเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ  และความร่มเย็นเป็นผาสุกของประชาราษฎรทุกคน

            ขอขอบคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองท่านทั้งหลาย  ให้แคล้วคลาดจากภัยทุกประการ บันดาลให้เกิดกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา  สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติยิ่งขึ้นไป”

             ความข้างต้นนั้น  คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงพระประทานแก่นายกรัฐมนตรี (จอมพล  ถนอม   กิตติจร )  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหลพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้เข้าทูลเกล้าฯ  ถวายคทาจอมพล  ( พระคทาจอมทัพภูมิพล )  เมื่อวันที่    ธันวาคน  พุทธศักราช  ๒๕๐๙    พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

            จะเห็นได้ว่า   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองพระองค์ในฐานะ  “จอมทัพไทย” ได้อย่างสง่างาม   และทรงเห็นความสำคัญของทหารที่มีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์รักษาประเทศชาติ และจิตวิญญาณของประชาชาติไว้ได้อย่างแน่นเหนียว โดยมีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และ ความร่มเย็นเป็นผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

                การที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำทหาร  และทรงเป็นผู้นำประชาราษฎร  ให้ดำเนินกิจการต่างๆ ไปสู้ความดีงาม  ด้วยความดีงาม  หระองค์จึงทรงอยู่ในฐานะ”จอมทัพไทย”และ”จอมทัพธรรม”ไปในเวลาเดียวกัน

 

   โขลงช้างยังมีพญาสาร      ครอบครองบริวารทั้งปวง    ฝูงโคขุนโคก็เป็นนาย      มุ่งหมายนำพวกไปหากิน
    ฝูงหงส์มีเหมราชา               สกุณามีขุนปักษิณ             เทวายังมีสักรินทร์           เป็นปิ่นเทวัญชั้นฟ้า

     เผ่าชนจะตั้งเป็นคณะ      จะต่างคิดเกะกะตามประสา    อยู่ได้ดีกี่เวลา                ดูน่าจะยับอับจน
      จำเป็นต้องมีหัวหน้า        กะการบัญชาให้เป็นผล          กองทัพบริบูรณ์ผู้คน    ไม่มีจุมพลจะสู้ใคร
                                                                      

 

         พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์  ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยมาทุกยุคทุกสมัย  ด้วยทรงเป็นผู้นำโดยทศพิธราชธรรม

           คำว่า   พระมหากษัตริย์  หมายถึง   นักรบผู้ยิ่งใหญ่หรือจอมทัพ เพราะในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  ชาติที่เข้มแข็งเท่านั้น  จึงจะดำรงคงความเป็นชาติอยู่ได้ชาติที่อ่อนแอก็จะตกอยู่ในการครอบครองของชาติอื่น  ความเข้มแข็งที่สำคัญ  คือ  ความเข้มแข็งทางการทหาร ความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ  ซึ่งจะขาดเสียมิได้  เนื่องจากการศึกมิได้ทำอยู่ตลอดไป  ระยะว่างสึกมีอยู่มากกว่า ในห่วงเวลาดังกล่าวก็จะมีการสร้างเสริมความแข้งแกร่งในด้านต่างๆ  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและความอยู่ดีกินดีของอาณาจักรประชาราษฎร์

         ถ้อยคำที่ว่า  “พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย” นี้ จะมีความหมายเพียงใดในรัฐธรรมนูญ นักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งคือ ศาสตราจารย์    ดร. วิษณุ   เครืองาม ได้อธิบายว่า ในเรื่องนี้มีสองความเห็น  คือ

         ๑.   การที่รัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนั้น  เป็นการถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์ตามแบบพิธีเท่านั้นแท้จริงแล้ว  พระมหากษัตริย์จะทรงบังคับบัญชาและสั่งการทหารประการใดประการหนึ่งมิได้  เพราะขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับบัญชาของทหาร

         ๒.   การที่รัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนั้น  เท่ากับยอมรับว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพไทย ทั้งกองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ และมีอำนาจบังคับบัญชาทหารและสั่งการเกี่ยวกับกองทัพได้  โดยทรงใช้พระราชอำนาจทางรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงกลาโหล  แต่ทั้งนี้พระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราชโองการที่ทรงสั่งการตามมาตรานี้จำต้องมีนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหลลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  ซึ่งมีผลเท่ากับว่าทรงสั่งกรตามคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรีนั้นเอง

           ด้วยเหตุนี้  พระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศใช้และเลิกกฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยอัยการศึก  และทรงไว้ซึ่งอำนาจในการประกาศสงครามโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  ในด้านตัวบุคคลนั้นพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนข้าราชการทหาร  โดยทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการเรื่องให้นายทหารรับราชการนั่นเอง

          อย่างไรก็ตาม  พระราชสถานะ”จอมทัพไทย”มิใช้เป็นแต่เพรียงถ้อยคำในกระดาษเท่านั้น  หากแต่ได้ประทับในจิตสำนึกของทหารไทยทุกคน เริ่มตั่งแต่ธงชัยเฉลิมพลประจำกองทหารนั้น  ก็เป็นมงคลสูงสุดสำหรับหน่วย  ด้วยเหตุว่าว่าเป็นของที่ได้รับพระราชทานและได้บรรจุเส้นพระเจ้าไว้ในพระกรัณฑ์บนยอดปลายสุดชองธง  ดังนั้น  เมื่อกองทหารและธงชัยเฉลิมพลไปปรากฏอยู่    ที่ใด  ก็เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้เสด็จพรราชดำเนินร่วมไปในกองทัพนั้นด้วย  ทหารไทยจึงมีขวัญกำลังใจที่มั่นคง  เพราะต่างตระหนักดีว่า  ตนปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติเช่นเดียวกับพระประมุขนั้นเอง

             ธงชัยเฉลิมพล  และ  คทาจอมทัพ  จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ  ที่แสดงถึงความสง่างามแห่งพระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะ “จอมทัพไทย”รวมทั้ง พระพุทธสิงห์ชัยมงคล พระพุทธรูปประจำกองทัพบก เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาในฐานะ “จอมทัพธรรม” จึงขอนำเรื่องราวของสัญลักษณ์ ๓ ประการนี้ มานำเสนอ

                ๑.  ธงไชยเฉลิมพล  หรือ  ธงชัยเฉลิมพล  เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวธงชัยเฉลิมพลถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของทหาร  เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆ  เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม  ทหารทุกคนต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต   ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ  กล้าหารแห่งหมู่ทหารทั้งปวง  ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา

                การปฏิบัติต่อธรชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน  ต้องเป็นไปตามพิธีการ  ระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขัน  ในโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจำที่  จะต้องเป็นพิธีการที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเกียรติยศ  และเชิดหน้าชูตาเท่านั้น  เช่น  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร  และไปในราชการสงครามเป็นต้นarticles: a1.jpg

ธงชัยเฉลิมพลของกองทัพบก   มีลักษณะเดียวกับธงชาติ  แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ขนาดกว้างด้นละ  ๗๐  เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบกและมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลือง  เป็นแถวโค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบกผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นเลขสีเหลือง  ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า  ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำ  ด้านอื่นมีแถบสีเหลือง  กว้าง    เซนติเมตร  ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในกองบัญชาการทหารสูงสุด  มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชัยเฉลิมพลของทหารบก

articles: a2.jpg

ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ  มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ  แต่ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก  แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักร  ภายใต้พระมหามงกุฎ  รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง ขอบธงด้านติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดง

            หากจะกล่าวนัยหนึ่งแล้ว  ธงนี้ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันกับธงฉานนั่นเอง


articles: a3.jpg

                 ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ   มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ  แต่เป็นรูปสี่เหลียมจัตุรัส  ขนาดด้านละ  ๗๐  เซนติเมตร  ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว    ใน  ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง  ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหารอากาศ  และมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้วงกลมสีฟ้า  ผืนธงมุมด้านบนที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขสีเหลือง  ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า  ขอบธงที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำ  ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง    เซนติเมตร

               ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  การเชิญธงชัยเฉลิมพลมหาดเล็กรักษาพรองค์ของทหารมหาดเล็กของกองเกียรติยศเมื่อเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีในวังหลวง

            อย่างไรก็ตาม    ในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.  ๒๕๒๒  ได้กำหนดในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งมีธงชัยเฉลิมพลของทหารบกแล้ว  จะมีธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งธงก็ได้ 

           ธงนี้มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ  แต่กว้าง  ๗๐  เซนติเมตร ยาว ๑๐๕ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีรูปสีเหลียมผืนผ้ากว้าง  ๓๕  เซนติเมตร  ยาว  ๕๒.๕  เซนติเมตร  ภายในรูปสีเหลียมผืนผ้ามีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาคันธง  ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง  ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ  ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำ  ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง    เซนติเมตร

        ธงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เริ่มพระราชทานให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๖  โดยหน่วยทหารหน่วยแรกที่ได้รับพระราชทานคือ   กรมทหารราบที่      มหาดเล็กรักษาพระองค์

         เกี่ยวกับธงชัยเฉลิมพลนี้   มีพระราชพิธีที่สำคัญอย่างหนึ่ง   คือ  พระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีนี้ในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ามกลางพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่  ทรงตรึงธงแต่ละผืนติดกับด้ามธง  โดยทรงตอกค้อนเงินลงบนตะปูทองเหลืองอย่างแน่น ธงหนึ่งมีตะปูประมาณ ๓๒-๓๕  ตัว  ที่ส่วนของคันธงจะมีลักษณะเป็นปุ่มโลหะกลึงกลมสีทองภายในกลวง  ปุ่มกลมนั้นทำเป็นฝาเกลียวปิด-เปิดได้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบรรจุ   เส้นพระเจ้า  พร้อมด้วยพระพุทธรูปที่ได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกแล้ว  ชื่อ พระยอดธง  ลงในปุ่มกลมแล้วทรงปิดฝาเกลียวขันแน่นทรงเจิมแป้งกระแจะจันทน์ที่ยอดธงทุกคัน  พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา

           ความสำคัญของธงชัยเฉลิมพล  มี    ประการ คือ

            ๑.  ผืนธง  หมายถึง  ชาติ

            ๒. บนยอดบรรจุพระพุทธรูป   หมายถึง   พระพุทะศาสนา

            ๓.  เส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   หมายถึง  องค์พระมหากษัตริย์

            พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลเรียกอย่างสามัญว่า  พิธีสาบานธง  สันนิษฐานว่า มีครั้งแรกเท่าที่ปรากฏหลักฐานเมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๐  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยจัดขึ้นที่ลานพระราชวังดุสิต  ในครั้งนั้นเป็นการประกอบพิธีของหน่วยทหารบก ทหารรักษาวัง  และทหารเรือ ที่ประจำอยู่ในกรุงเทพฯ  ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ปรานพิธีสวนสนามครั้งนี้       

        ๒.คฑาจอมพล

          คทาจอมพล  เริ่มใช้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังการปรับปรุงกิจการทหารเป็นแบบสากล  คทาจอมพลแบ่งออกเป็น    ประเภท  คือ

       ประเภทที่    เป็นคทาเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์

        ประเภทที่  ๒เป็นคทาสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่  ซึ่งดำรงพระยศเป็นจอมพล

       ประเภทที่    เป็นพระคทาสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นจอมพล  โดยทั่วไปของทั้งสามเหล่าทัพ  คือ  กองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ

             สำหรับคทาจอมพลซึ่งเป็นพระคทาเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์มี  ๔ องค์ คือ

articles: a4.jpg

พระคทาองค์แรก   ข้าราชการกรมทหารบกได้สร้างคทาขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในฐานองค์จอมทัพไทย  เนื่องในพระราชพิธีทวีธาภิเษกสมโภช เมื่อวันที่ ๑ต  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๔๔๖    พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

             พระคทาจอมพลองค์แรกนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก  ยาว  ๓๕  เซนติเมตร  ยอดคทาเป็นรูปหัวช้างสามเศียรลงยาสีขาว  เหนือหัวช้างเป็นรูปพระเกี้ยว  ตอนท้ายคทาเป็นรูปทรงกระบอกตัด  องค์พระคทาทำด้วยทองคำหนัก  ๔๐  บาท ใต้หัวช้างลงมาเป็นลายนูน รูปหม้อกลศ  ซึ่งหมายถึง การทูลเกล้าฯถวายเนื่องในพระราชพิธีทวีธาภิเษก  พระคทาองค์นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงใช้เป็นประจำตลอดรัชกาล


articles: a5.jpg

พระคทาองค์ที่สอง  ข้าราชการกรมยุทธนาธิการได้จัดสร้างขึ้นทูลเกล้าฯ  ควายพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในฐานะองค์จอมทัพไทย  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เมื่อวันที่ ๒  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๔๕๓ พระคทาองค์ที่สองนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระคทาองค์แรกมากต่างกันที่ตรงยอดพระคทาซึ่งเป็นมงกุฎและมีลายเฟื่องอยู่ที่แถบกลางใต้ฐานของยอดมงกุฎโดยรอบเท่านั้น

articles: a5.jpg

พระคทาองค์ที่สาม   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงได้พระราชทานแบบคทาจอมพลขึ้นใหม่  ทำด้วยทองคำเกลี้ยง มีลักษณะป่องตรงกลางและคอดเรียวไปทางด้านยอดและด้านปลาย  ยอดพระคทาทำเป็นรูปพระครุฑพ่าห์  ลงยาตามแบบพระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน  ใต้พระยาครุฑทำเป็นลูกแก้วรองฐานบัวหงายลงยาราชาวดี  ส่วนด้านปลายมีลูกแก้ว  และบัวกลุ่มสี่ชั้น  ลงยาราชาวดีเช่นกัน

             พระคทาจอมพลองค์นี้    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงใช้ตลอดรัชกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงใช้ พระคทาองค์นี้สืบมาnews: king12.jpg

พระคทาองค์ที่สี่    นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้น    ครองราชย์สมบัติพระองค์ทรงใช้คทาจอมพลองค์ที่สาม  ซึ่งนายกรัฐมนตรีและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงกระกลาโหมได้ทูลเกล้าฯทวาย  พร้อมเครื่องยศจอมพล  เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  พุทธศักราช ๒๔๙๓     พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท   เนื่องในโอกาสที่พระองค์เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทย

            ต่อมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๐๙  ข้าราชการกระทรวงกลาโหม  เห็นว่า  พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ  สำหรับประเทศชาติทั้งภายในและภายนอกอย่างมากมาย  ทำให้กิจการต่างๆบรรลุผล     สำเร็จเสมอ  พระบารมีของพระองค์แผ่ไพศาล  ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว  และความสงบสุขในหมู่ประชาชน  สภากลาโหมจึงมีมติเมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๙  ให้สร้างคทาจอมพลขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยเก็บเงินสร้างคทานี้จากนายทหารชั้นนายพลประจำการทุกนาย  และในวันที่    ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๙ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่  ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระคทาจอมพลองค์นี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษา  ๔๐  พรรษา  เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของข้าราชการทหารทุกนาย  และได้ขอพระบรมราชานุญาต  ขนานนามพระคทาองค์นี้ให้เป็นพิเศษว่า “พระคทาจอมทัพภูมิพล”

               พระคทาองค์ที่สี่   มีลักษณะทั่วไปเหมือนพระคทาองค์ที่สาม  องค์พระคทาทำด้วยทองคำหนัก  ๔๓๐  กรัม แกนกลางป่อง เรียวไปทางยอดและปลาย  ประกอบด้วยเครื่องมงคลแปด   ด้านยอดคงมีพระครุฑพ่าห์ลงยา   และลูกแก้วรองฐานบัวหงายลงยาราชาวดี  ด้านปลายมีลุกแก้วและยอดบัวกลุ่มสี่ชั้นลงยาราชาวดี  เช่นเดียวกับพระคทาองค์ที่สาม  ส่วนที่ต่างกันคือ  เหนือพระยาครุฑมีพระปรมาภิไธยย่อ “ ภปร”ฝังเพชรอยู่ในกรอบรูปไข่ และมีรูปพระมหาพิชัยมงกุฎทองฝังเพชรอยู่       เบื้องบนตอนปลายพระคทา  ต่อจากเครื่องหมายแปดมงคล  มีเครื่องหมายกระทรวงกลาโหม

        ๓.  พระพุทธสิงห์ชัยมงคล  พระพุทธรูปประจำกองทัพบกองค์แรกเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน  แบบสิงห์    หน้าตักกว้าง  ๒๔ นิ้วเนื้อสมฤทธิ์เป็นสมบัติของ  พลตรี  พระยาพิชัยสงคราม (แก๊ป  สรโยธิน)  ซึ่งดำรงตำแหน่ง  รักษาการ ผบ.ทบ. เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๗๖ เมื่อท่านออกจากราชการแล้วได้มอบพระพุทธรูปองค์นี้ให้กับกองทัพบกและอันเชิญมาประดิษฐาน ณหอประชุมกองทัพปกสมัย  จอมพล  สฤษดิ์  ธนะรัชต์  เป็น  ผบ.ทบ. จนกระทั้งกองทัพบกได้สร้างศาสนสถานกลางกองทัพบก  ในบริเวณกรมยุทธศึกษาทหารบก   เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๐  จอมพล  ประภาส  จารุเสถียร  จึงได้อัญเชิญมาประดาฐานเป็นพระพุทธรูปประจำศาสนสถานกลางกองทัพบก  เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน ๒๕๑๑ พร้อมกับถวายพระนามว่า  “พระพุทธสิงห์ชัยมงคล”

              พระพุทธรูปนับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับหน่วยทหาร  ที่มีไว้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาและการสวดมนต์ก่อนนอนของทหารกองประจำการ  เพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจของทหารให้มีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  และประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ  แต่ในอดีตทหารในกองทัพบกบางหน่วยยังไม่มีพระพุทธรูปบูชา  ที่กองทัพบกได้จัดสร้างและแจกจ่ายไปยังหน่วยต่างๆ  แต่ไม่ครบทุกหน่วย  ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้น   กองทัพบก  โดย   พลเอก  อาทิตย์  กำลังเอก  ผู้บัญชากรทหารบกในขณะนั้น(๒๕๒๙)  จึงได้มีดำริให้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาประหน่วยทหารในกองทัพบกโดยจำลองแบจากพระพุทธสิงห์ชัยมงคลเพื่อมอบให้กับหน่วยทหารถึงระดับกองร้อย

               อีกทั้งเพื่อน้อมเกล้าฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในฐานะดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยเนื่องในมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา  ครบ    รอบ  และเฉลิมรัชมังคลาภิเษก  เพื่อพระราชทานให้แก่หน่วยทหารในกองทัพบก  สร้างด้วยโลหะผสม(ทองเหลือง) เป็นสีลงหิน  ด้านหน้าได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ประดับผ้าทิพย์ด้านหลังตรงฐานพระจะมีคำจารึกว่า กองทัพบกสร้างน้อมเกล้าฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะดำรงตำแหน่งกองทัพไทย      เพื่อพระราชทานแก่หน่วยทหารในกองทัพบก  เมื่อ  ๙ เมษายน  ๒๕๒๙ และได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานพิธีเททอง  ที่วัดบวรนิเวศวิหาร  ในวันพุธที่    เมษายน  ๒๕๒๙ เวลา ๑๕.๐๐  น.และทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก  เมื่อ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๒๙  เวลา  ๑๗.๔๙  น.     วัดชนะสงคราม

           พระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นมี    ขนาด  เพื่อความเหมาะสมกับหน่วยต่างๆ และได้ดำเนินการแจกจ่ายหน่วยตั้งแต่ระดับ ทภ.ถึงกองร้อยดังนี้

               ๑.   หน้าตักกว้างขนาด     นิ้วสำหรับหน่วยระดับกองร้อย  ๑,๙๔๑  องค์

                 ๒.   หน้าตักกว้างขนาด    นิ้วสำหรับกองพัน  มีจำนวน        ๔๑๙   องค์

                 ๓.   หน้าตักขนาดกว้าง  ๑๕  นิ้ว  สำหรับหน่วยกรม  กองพล มีจำนวน ๒๑๔ องค์

                 ๔.    หน้าตักกว้างขนาด  ๑๙ นิ้ว   สำหรับหน่วยกองทัพภาค  มีจำนวน  ๙ องค์

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรกเกล้าฯ  ให้ผู้บังหน่วยทหารระดับหน่วขึ้นตรงกับกองทัพบก  และหน่วยระดับกองพล  เข้ารับพระพุทธสิงห์ชัยมงคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๒๙ เวลา  ๑๖.๓๐ น.     พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

       สามสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง  “จอมทัพไทย-จอมทัพธรรม”  นี้  เป็นเพียงบ้างส่วยแห่งเกียรติยศที่เราควรจดจำจารึกผนึกความหมายไว้ในหัวใจของชาวทหาร  เพื่อสืบสารงาน “รั้วของชาติ” ให้มั่นคงยั่งยืน  โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแรงดลใจ

                      จอมทัพไทย    จอมทัพธรรม         นำทหาร

                       ให้สืบสารต่ออุดมการณ์      สานคุณค่า

                        เพื่อพิทักษ์  ถิ่นไทย  ให้โสภา

                        เพื่อรักษา  ถิ่นธรรม  ให้อำไพ

 

อ้างอิง

                                                                                                           พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย  โดย  ศาสตราจารย์  ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ(www.rta.mi.th/22020/chaplain/chaplain2.htm)
 

 

 

<<< ร่วมพูดคุย
#1 | bvlgari rings เมื่อ October 16 2010 16:10:31
"I'm tag heuer monaco replica really surprised by the depth replica watches of the commitment to yoga Chopard L.U.C found on the part of bulgari jewelry replica many who identify as Christians," replica bvlgari watches Mohler said.
Yoga fans say their links of london charms numbers have been growing in fendi 2010 the U.S. A 2008 study replica tag heuer by the Yoga Journal put bvlgari earrings the number at 15.8 million, omega seamaster aqua terra chronograph or nearly 7 percent of bvlgari bags adults. About 6.7 percent of tag heuer mercedes benz American adults are Southern Baptists, replica rado watch according to a 2007 survey chicago bulls shorts by the Pew Research Center replica bvlgari jewelry Forum on Religion & Public replica bvlgari sunglasses Life.
#2 | GHD Hair เมื่อ November 02 2010 10:34:00
recommended that the GHD Hair washed as every 7-10 days. Shampoo as often as it tends to dry out. However GHD shampoo to smooth a child's hair varies smooth texture GHD. For example, a child with very fine GHD Straighteners Shampoo your child will often need a medium to coarse GHD. GHD hair straightener for coarse, it is sometimes necessary to flush and fill ghd IV styler before shampoo. This rinse the accumulation of products such as frost, GHD Straightener fat, foam and leaving in air conditioning systems.Instant conditioners are "flush" forms and make "let". Both are acceptable and can according to the needs that you be tried in the straightener for your child. comb through with a leave ofHair Straighteners and blow dry with a file attachment. It can also help to protect GHD Australia from the heat blow drying.

hair straightener
ghd hair straightener
ghd
ghd australia
mini hair striahtener
ceramic straightener
ghd iv styler
ghd straightener cheap
ghd hair
ghd pink
ghd mini
hair australia
GHD Red Lust
GHD Blue Serenity
GHD Green Envy
GhD Flat Iron
GHD RARE
discount ghd
GHD styler
GHD Purple
#3 | fsdaf เมื่อ December 14 2010 14:45:07
#4 | dfdsaChristian Louboutin Knock เมื่อ December 20 2010 10:29:36
The reporter learned of yesterday and had Peking the visitor in injured, they registered to take part in the green trip in Peking with low price Thai regiment, finally drive"turn a hand" is to other travel agencies.According to understand, the route of travel arranges a little bit tightly, driver the excesssive fatigue may be the main reason that results in this trouble.The tourist group totally has 19 Chinese and 4 Thais, from in travel athletics UGG Women Elsey travel agency set the regiment leave for Chinese tourist group of Thailand.The tourist group is on the dawn of the 12th returned to the on the way vehicle occurrence side of Bangkok by Thai laurel river big bridge to turn over, the visitor on the car at darkly in quick from save and escape car compartment.Currently, getting hurt the visitor has already been sent to a nearby hospital to accept a treatment.
#5 | gucci outlet เมื่อ July 06 2011 15:40:37
, 60% because the market for these young people, the biggest lv belts on sale benefit is to get Nikes discount lv handbags contract or other business benefits. Wade and that is the


60% a


Wade, 2003NBA draft fifth


basic cheap lv belts attack will break through, one to one capable, by the body to eat, nice layup, scoring the majority of the restricted area and from the free th...
#6 | chanel handbags เมื่อ July 13 2011 08:27:53
cal, to volley powered, to solar, lithium, kinetic, besides crystal christian audigier display, watches seem to count on kept juncture eclipse man's ed hardy clothing cal, to volley powered, to solar, lithium, kinetic, besides crystal cheap knock off designer handbags display, watches seem to count on kept juncture eclipse man's designer copies wholesale handbags cal, to volley powered, to solar, lithium, kinetic, besides crystal cheap chanel display, watches seem to count on kept juncture eclipse man's chanel wallets cal, to volley powered, to solar, lithium, kinetic, besides crystal wholesale costume jewelry display, watches seem to count on kept juncture eclipse man's tiffany replica
#7 | cheap designer handbags เมื่อ August 08 2011 09:45:17
with Morales.Anthony is required to report to her probation officer officer designer handbags for cheap officer by the fifth day of every month, and she
not be allowed to leave Orange County, Fla., without permission permission discount designer handbags permission from her probation officer.Anthony hasn't been seen since she
the Orange County jail following her acquittal on murder charges. charges. discount ralph lauren charges. Strickland's order to report to a probation officer may
her back into the spotlight. There has been speculation that that [h1]cheap polo ralph lauren[/h1] that Anthony could be in a series of hideaways from
to California.TMZ reported today that Anthony has recognized that her her cheap ralph lauren her behavior was wrong when her daughter died and she
#8 | Replica Louis Vuitton Lag เมื่อ September 10 2011 10:24:15
designer gucci hats Handbags For Sale
wholesale chanel earrings Cheap Gucci Shoes For Men
chopard jewelry sale cheap gucci store
burberry handbags online Designer Bags UK
louis vuitton handbags cheap fashion bags
louis vuitton belt for cheap chanel baby bag
louis vuitton bags cheap Hermes Birkin
cheap dior jewellery replica Chanel Bags Outlet
cheap gucci online Chanel Handbags Online
designer prada bags buy watches
Rolex Submariner Replica Chanel Outlet Online
chanel outlet earrings Louis Vuitton Bags
replica oris watches best cheap watch
burberry clothes online cheap watch winder
discount mens hugo boss wallets chanel hand bag
Gucci Handbags Outlet Discount designer handbags
replica gucci jewelry luxury bags
tag heuer discount watches Designer Bags
replica hugo boss wallet Louis Vuitton Online
replica bmw watches Cheap Louis Vuitton Bags
gucci hats online chanel quilted bag
discount miu miu wallets Cheap Designer Handbags
Gucci Discount Handbags cheap watch boxes
Rolex Daytona For Sale cheap pocket watch
wholesale louis vuitton socks cheap gold watches
cheap gucci watches Chanel Outlet Store
cheap versace wallet chanel bags sale
cheap miu miu handbags UK Designer Handbags
replica louis vuitton purses cheap white watches
wholesale chanel watches replica louis vuitton
louis vuitton wallet replica Louis Vuitton Sale
replica mont blanc leather belts Louis Vuitton Cheap
cheap chanel socks Cheap Wholesale Handbags
gucci handbags cheap hermes handbags
cheap burberry watches Designer Handbags Uk
omega watch discount cheap watch faces
Cheap Replica Handbags Cheap Replica Handbags
designer bags chanel Cheap LV Handbags
replica chloe wallets cheap gucci watches
replica police watches d&g watches
Cheap Louis Vuitton Handbags Replica gucci bags
replica rolex watches cheap diamond watches
Replica Swiss Watches Replica Watches
wholesale bvlgari ring Replica Gucci Shoes
cheap gucci suitcase Designer Handbags
omega watches discount Cheap Designer Handbags Uk
cheap louis vuitton container Gucci Replica
lv store online vintage chanel bags
discount bvlgari cufflinks Cheap Gucci Shoes
wholesale louis vuitton wallets fake gucci
#9 | cheap replica handbags เมื่อ December 01 2011 14:05:57
to Deputy Commissioner for Public Information Paul Browne.Hirsch, who is is imitation hermes handbags is believed to have family in New York, is a
known in Los Angeles for towing a trailer full of of [h4]replica gucci handbags[/h4] of possessions behind a bicycle, police sources said.The 60-year-old man
frequented area synagogues and Jewish community centers seeking handouts, law law replica gucci handbags law enforcement officials said.The projectile appeared to have been fired
an alley, bounced off the center's wall and crashed through through replica gucci handbags through the roof. The bang shattered windows, punctured a hole
the synagogue and sent the 300-pound metal pipe into a a [h4]imitation hermes handbags[/h4] a neighbor's house where a young boy was sleeping. The
#10 | cheap mlb jerseys เมื่อ February 29 2012 12:41:57
As the days get shorter and the temperatures plummet, many runners in my neighborhood turn to a treadmill or an indoor track to get their miles in. While they're still getting a good workout indoors, they're missing out on wholesale mlb jerseys an important nutrient that mlb jersey will help them train and recover: vitamin D. Commonly SF Giants Jerseys known as the sunshine vitamin, this nutrient helps boost your Yankees Jerseys immune cheap mlb jerseys system and protects your skeletal system. Normal levels of this vitamin help ward off colds and other sicknesses that can interrupt Authentic MLB Jerseys training, and it also helps preserve bone mass. It is primarily absorbed through the skin during sun exposure, and when the daylight dwindles away, so does your supply of vitamin D. Fortunately, you do not need Cardinals Jerseys to move to authentic mlb jerseys the mlb jerseys cheap Wholesale MLB Jerseys Caribbean to get your vitamin D level back where it should be. As little as 10 to 15 minutes of sunshine is enough to boost your cheap mlb jerseys level of vitamin D. If you mlb jersey run in the wee hours of the morning or in the dark of night, then head outside at lunch or take a Yankees Jerseys midafternoon walk around the block, when the sun is cheap mlb jerseys at its Cubs Jerseys peak. The break from work Rangers Jerseys and the sunshine really will do you good. Red Sox Jerseys As an added bonus, these minibreaks will lift your mood and help you Red Sox Jerseys stay motivated cheap mlb jerseys for a run later in the day.
<<< แสดงความเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
<<< คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.