nกำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 3

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: Boonchokเข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
signal24km
signal24km
signal24km
เว็บเพื่อนบ้าน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๔

กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๕

อาร์มี-ยูไนเต็ด

กองงานในพระองค์สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

27/06/2013 12:21
Admin มีความจำเป็นต้อง ลบ กิจกรรม บ้างส่วนออก และลบ user ที่สมัครเข้ามา ไม่ใช้ชื่อจริง หรือ อ่านชือไม่ออก ออกจากระบบ เนื่องจาก มีปัญหา กับเว็บไซค์ จริงแจ้งมาเพื่อให้
สมาชิกทราบ สำหรับท่านได้ที่เข
้าใ

superbig
20/06/2012 21:20
Hello everybody.How're you doing guys.

กำลังพล
11/02/2012 16:15
รักส.24รักผู้บังคั
บบัญชา รักพี่ๆเพื่อนๆน้อง
ทุกคนครับ

ส.อ.เจษฏา
04/12/2011 17:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพ
ลานามัยที่สมบูรณ์

22/06/2011 13:41
สักการะ..ย่าโม..ขอ
อำนาจ.บารีมีของย่า
โม..จงพิทักษ์รักษา
.กำลังพล.ส.พัน.24.
.และครอบครัว..จงมี
แต่ความสุขความเจริ
ญด้วยเถิด..สาธุ สาธุ สาธุ. Smile

08/03/2011 19:51
เม.ย.54 ใครจะมาปฏิบัติงานท
ี่ ศสท.กอ.รมน.ภาค 4 บ้าง แจ้งกองร้อยนะครับ อย่ากลัวงาน กำลังพลขอกลับ 4 นาย

โสภาส
10/02/2011 14:16
ตรวจร่างกายประจำปี
ตกค้าง ตรวจในเดือน มี.ค.54 วัน เวลา ทาง รพ.ค่าย ฯ จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป

แม่บ้าน ส.4
09/02/2011 22:30
เป็นกำลังใจให้ทหาร
ทุกนาย

sangsuriyan
21/01/2011 13:28
ตรวจร่างกายประจำปี
วันไหน ตกค้างวันไหน ใครทราบแจ้งด้วย

16/01/2011 18:45
ขอแสดงความยินดีกับ
พี่เนตร กับพี่โยครับ..ด้วย
ครับ

ข้อความเก่า
ข้อมูลจราจร
การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม


ImagesShack
ฝากรูปไว้กับเว็บ
ImageShack®(ขณะอัพโหลด กรุณารอสักครู่)
สถานีบันเทิง
วีดีโอ

รายการวีดีโอ: 13
เพลง

รายการเพลง: 4
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เศรษฐกิจพอเพียง

  articles: a7.jpg                  articles: a8.jpg
 
  

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

                “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง

                มีหลักพิจารณา ดังนี้

                กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา

                คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

                คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

                เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรุ้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

2. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                
 

<<< ร่วมพูดคุย
#1 | watch เมื่อ October 16 2010 15:26:30
State Farm, the auto insurance miu miu bow satchel company, said that while the Mens Omega watches number of miles driven by replica bvlgari jewelry U.S. motorists over the past bvlgari mens five years has increased just couples rings 2 percent, the number of bvlgari ring deer-vehicle collisions in this country replica bvlgari watches during that time has grown tiffany diamond rings by ten times that amount.
#2 | cartier bracelet เมื่อ October 17 2010 14:38:45
In the first discount burberry clothing incident, gang members allegedly forced cartier watches men a 17-year-old potential recruit for watches movado the street gang to an juicy couture sunglasses empty apartment in the Bronx vivienne westwood orb necklace that they used for parties jewelry cartier and sex, Kelly said.
#3 | louis vuitton discount เมื่อ October 18 2010 14:40:27
quartz watches of hitting a deer:
Be louis vuitton men aware of posted deer crossing cheap Gucci watches signs. These are
#4 | oem software เมื่อ October 22 2010 09:18:14
Protection Suite Small Business Edition 3.0 Retail Box OEM in what the authors call Franck Muller replica watch "open source jihad." One article audemars piguet replica watches suggests equipping a large pickup Office 2010 Home and Business OEM OEM truck with steel plates and
#5 | cartier bracelet เมื่อ October 22 2010 15:12:55
There is cartier roadster women a perception that first ladies [b]discount gucci shoes[b] are somehow above the political swiss army watches mens fray, that they often tudor watches get higher approval ratings than cartier gold necklace their spouses and are less [b]roger dubuis watches[b] divisive.
#6 | GHD Hair เมื่อ November 02 2010 10:25:42
recommended that the GHD Hair washed as every 7-10 days. Shampoo as often as it tends to dry out. However GHD shampoo to smooth a child's hair varies smooth texture GHD. For example, a child with very fine GHD Straighteners Shampoo your child will often need a medium to coarse GHD. GHD hair straightener for coarse, it is sometimes necessary to flush and fill ghd IV styler before shampoo. This rinse the accumulation of products such as frost, GHD Straightener fat, foam and leaving in air conditioning systems.Instant conditioners are "flush" forms and make "let". Both are acceptable and can according to the needs that you be tried in the straightener for your child. comb through with a leave ofHair Straighteners and blow dry with a file attachment. It can also help to protect GHD Australia from the heat blow drying.

hair straightener
ghd hair straightener
ghd
ghd australia
mini hair striahtener
ceramic straightener
ghd iv styler
ghd straightener cheap
ghd hair
ghd pink
ghd mini
hair australia
GHD Red Lust
GHD Blue Serenity
GHD Green Envy
GhD Flat Iron
GHD RARE
discount ghd
GHD styler
GHD Purple
#7 | replica handbags เมื่อ March 12 2011 09:26:20
handbag louis vuitton replica louis vuitton However there are so many louis vuitton handbags expensive and easier to care for than human hair replica louis vuitton of them which would indeed be feasible if they.
#8 | louis vuitton replica เมื่อ March 12 2011 09:29:38
fake louis vuitton wallets louis vuitton replica colours in June 2010 Ice Watch has been a huge replica louis vuitton or any young at heart The company replica louis vuitton somewhat rude metallic accessories.
#9 | Replica Louis Vuitton Lag เมื่อ September 10 2011 10:27:59
cheap louis vuitton ties Gucci Sale
chanel outlet store online Vintage Chanel
cheap gucci keyring Cheap Handbags Wholesale
cheap gucci wallets cheap watch bands
louis vuitton handbags cheap Louis Vuitton Handbags Outlet
cheap chanel handbags for sale cool cheap watches
burberry watches online cheap gucci sale
cheap gucci luggage chanel tote bag
Cheap Gucci Handbags how much are chanel bags
designer prada bags buy watches
Rolex Submariner Replica Louis Vuitton Handbags On Sale
discount chanel watches cheap watches online
louis vuitton mens wallet for sale Hermes Scarf Sale
replica chanel wallet cheap watch winder
replcia louis vuitton socks replica lv handbags
gucci outlet Discount Gucci Handbags
cheap lv jewelry online cheap hermes store
replica chanel watch Replica Louis Vuitton Bags
wholesale prada wallets Cheap Gucci Bags
louis vuitton replica online Cheap Louis Vuitton Bags
discount gucci watches Louis Vuitton Outlet
replica gucci ties Gucci Handbags UK
replica lv handbags cheap watch boxes
Louis Vuitton Bags Sale nice cheap watches
replica Louis Vuitton Ornaments chanel tote bags
gucci discount belts Chanel Replica
wholesale louis vuitton wallet replica cheap gucci shoes
cheap louis vuitton socks cheap watch
cheap louis vuitton hats Chanel Bags UK
Cheap Rolex Watches For Sale Cheap Louis Vuitton Handbags
louis vuitton wallet replica Hermes Handbags
gucci replica earrings fashion handbags
gucci bags cheap Cheap Louis Vuitton
gucci handbags cheap cheap wrist watches
gucci handbags online Designer Handbags Uk
designer givenchy wallets Hermes Handbags Sale
chanel jewelry cheap Cheap Replica Handbags
cheap gucci keyrings Uk Designer Handbags
discount lv keyring watches
replica gucci watch louis vuitton outlet
Replica Designer Watches Replica gucci bags
discount gucci chanel bag price
cheap A.Lange & Sohne Watches Handbag Sale
discount patek philippe watches bag wholesale
replica louis vuitton hats Louis Vuitton Bags Outlet
Buy Louis Vuitton Cheap Designer Handbags Uk
chanel purses for cheap cheap waterproof watches
replica watches for sale buy chanel bags
replica louis vuitton jewelry Designer Handbags On Sale
replica casio watches chanel bags prices
#10 | cheap air jordan shoes เมื่อ April 23 2012 08:56:20
Look at these both cozy and fashionable <a href="http://www.jordanshoesdirect.com" title="cheap air jordan shoes">cheap air jordan shoes</a>, I believe most of you will fall in love with <a href="http://www.jordanshoesdirect.com/Nike-Air-Jordan-10-s6/" title="air jordan 10">air jordan 10</a> them at first.We can find many super stars and celebrities would like to wear this kind of <a href="http://www.jordanshoesdirect.com" title="nike air jordan shoes">nike air jordan shoes</a> for out-door acvitity.It is necessary for people to own these comfortable <a href="http://www.jordanshoesdirect.com/Nike-Air-Jordan-2012-s5/" title="air jordan 2012">air jordan 2012</a> to experience the real comfortable feeling and fashion <a href="http://www.jordanshoesdirect.com/Nike-Air-Jordan-4-s4/" title="jordan cement 4">jordan cement 4</a> sense.
<<< แสดงความเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
<<< คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.