nกำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: Boonchokเข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
signal24km
signal24km
signal24km
เว็บเพื่อนบ้าน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๔

กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๕

อาร์มี-ยูไนเต็ด

กองงานในพระองค์สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

27/06/2013 12:21
Admin มีความจำเป็นต้อง ลบ กิจกรรม บ้างส่วนออก และลบ user ที่สมัครเข้ามา ไม่ใช้ชื่อจริง หรือ อ่านชือไม่ออก ออกจากระบบ เนื่องจาก มีปัญหา กับเว็บไซค์ จริงแจ้งมาเพื่อให้
สมาชิกทราบ สำหรับท่านได้ที่เข
้าใ

superbig
20/06/2012 21:20
Hello everybody.How're you doing guys.

กำลังพล
11/02/2012 16:15
รักส.24รักผู้บังคั
บบัญชา รักพี่ๆเพื่อนๆน้อง
ทุกคนครับ

ส.อ.เจษฏา
04/12/2011 17:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพ
ลานามัยที่สมบูรณ์

22/06/2011 13:41
สักการะ..ย่าโม..ขอ
อำนาจ.บารีมีของย่า
โม..จงพิทักษ์รักษา
.กำลังพล.ส.พัน.24.
.และครอบครัว..จงมี
แต่ความสุขความเจริ
ญด้วยเถิด..สาธุ สาธุ สาธุ. Smile

08/03/2011 19:51
เม.ย.54 ใครจะมาปฏิบัติงานท
ี่ ศสท.กอ.รมน.ภาค 4 บ้าง แจ้งกองร้อยนะครับ อย่ากลัวงาน กำลังพลขอกลับ 4 นาย

โสภาส
10/02/2011 14:16
ตรวจร่างกายประจำปี
ตกค้าง ตรวจในเดือน มี.ค.54 วัน เวลา ทาง รพ.ค่าย ฯ จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป

แม่บ้าน ส.4
09/02/2011 22:30
เป็นกำลังใจให้ทหาร
ทุกนาย

sangsuriyan
21/01/2011 13:28
ตรวจร่างกายประจำปี
วันไหน ตกค้างวันไหน ใครทราบแจ้งด้วย

16/01/2011 18:45
ขอแสดงความยินดีกับ
พี่เนตร กับพี่โยครับ..ด้วย
ครับ

ข้อความเก่า
ข้อมูลจราจร
การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม


ImagesShack
ฝากรูปไว้กับเว็บ
ImageShack®(ขณะอัพโหลด กรุณารอสักครู่)
สถานีบันเทิง
วีดีโอ

รายการวีดีโอ: 13
เพลง

รายการเพลง: 4
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
<<< ข้อความเก่า
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.
admin June 27 2013 12:21:00
Admin มีความจำเป็นต้อง ลบ กิจกรรม บ้างส่วนออก และลบ user ที่สมัครเข้ามา ไม่ใช้ชื่อจริง หรือ อ่านชือไม่ออก ออกจากระบบ เนื่องจาก มีปัญหา กับเว็บไซค์ จริงแจ้งมาเพื่อให้สมาชิกทราบ สำหรับท่านได้ที่เข้าใ
superbig June 20 2012 21:20:16
Hello everybody.How're you doing guys.
กำลังพล February 11 2012 16:15:37
รักส.24รักผู้บังคับบัญชา รักพี่ๆเพื่อนๆน้องทุกคนครับ
ส.อ.เจษฏา December 04 2011 17:17:18
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
chokchai4 June 22 2011 13:41:44
สักการะ..ย่าโม..ขออำนาจ.บารีมีของย่าโม.. จงพิทักษ์รักษา.กำลังพล.ส.พัน.24..และครอบ ครัว..จงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเถิด..ส าธุ สาธุ สาธุ. Smile
sangsuriyan March 08 2011 19:51:32
เม.ย.54 ใครจะมาปฏิบัติงานที่ ศสท.กอ.รมน.ภาค 4 บ้าง แจ้งกองร้อยนะครับ อย่ากลัวงาน กำลังพลขอกลับ 4 นาย
โสภาส February 10 2011 14:16:07
ตรวจร่างกายประจำปี ตกค้าง ตรวจในเดือน มี.ค.54 วัน เวลา ทาง รพ.ค่าย ฯ จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป
แม่บ้าน ส.4 February 09 2011 22:30:03
เป็นกำลังใจให้ทหารทุกนาย
sangsuriyan January 21 2011 13:28:33
ตรวจร่างกายประจำปีวันไหน ตกค้างวันไหน ใครทราบแจ้งด้วย
chokchai4 January 16 2011 18:45:48
ขอแสดงความยินดีกับพี่เนตร กับพี่โยครับ..ด้วยครับ
piw130 January 06 2011 09:34:35
ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับจ่าใหม่ 2 นาย
kkhaoneam_nco.9/48 January 01 2011 11:42:18
Happy New Year 2011 สวัสดีปีใหม่ 2554 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ ผบช. และกำลังพล ส.พัน.24 ทุกท่าน จงมีความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง...ครับ!.. .
sopas December 31 2010 12:53:03
ขอเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงดลบันดาลพระราชทานพรให้ ผู้บังคับกองพัน มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
J.Jai December 26 2010 07:27:19
ในโอกาสปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ ผู้บังคับกองพัน และผู้บังคับบัญชา ทุกท่านตลอดถึงกำลังพล ส.พัน.๒๔ ทุกนาย มีแต่ความสุขความเจริญประสบกับความสำเร็จใ นหน
mol 1024 December 20 2010 09:14:05
ส.ค.ส. 2554 สวัสดีปีใหม่ ทุกท่าน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้มีความสุข ทุกท่าน คิดสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกๆท่าน /
mol 1024 December 20 2010 09:05:56
ในโอกาสใกล้ปีใหม่แล้ว กระผมในฐานะเป็นกำลังพล ของกองพันทหารสื่อสารที่ 24 ขอให้ข้าราชการ ส.พัน 24 รวมทั้งครอบครัว และบุตรหลาน ส.พัน 24 มีความสุขสวัสดี ในวันขึ้นดิถีวันปีใหม่ 2554 ทุกท่านครับ/
mol1024 December 20 2010 08:58:04
มหกรรมกีฬาของกองพันทหารสื่อสารที่ 24 ใกล้จะถึงพิธีปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับ กีฬาบางประเภทก็ได้รับรางวัลไปเป็นที่เรีบ ยร้อยแล้ว โดยเฉพาะกีฬาประเภทเปตอง กองร้อย บกฯเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลศ กระผมในฐานะก
ส.พัน.5 December 16 2010 15:47:02
ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.โสภาส เด่นดวง ด้วยครับ
mol 1024 November 30 2010 10:20:52
ขอให้เจ้าหน้าที่สื่อสารดาวเทียม ส.พัน24 ที่นำรถดาวเทียมเข้าส่งซ่อมที่ กทม. เดินทางโดยสัวสดิภาพและปลอดภัยทุกท่าน โดย ร.อ.พินฯ ,จ.นพปฎลฯ ,จ.บันเทิง ฯ พร้อมพลขับและผู้ควบคุม ///
mol 1024 November 30 2010 10:14:25
เดือน ธันวาคม 2553 เป็นมหกรรมกีฬาของกองพันทหารสื่อสารที่ 24 ขอให้เล่นกีฬาโดยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและควา มสามัคคี โดยทุกๆท่าน ขอบคุณครับ