nกำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 109
· สมาชิกใหม่: Boonchokเข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
signal24km
signal24km
signal24km
เว็บเพื่อนบ้าน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๔

กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑

กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๕

อาร์มี-ยูไนเต็ด

กองงานในพระองค์สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

27/06/2013 12:21
Admin มีความจำเป็นต้อง ลบ กิจกรรม บ้างส่วนออก และลบ user ที่สมัครเข้ามา ไม่ใช้ชื่อจริง หรือ อ่านชือไม่ออก ออกจากระบบ เนื่องจาก มีปัญหา กับเว็บไซค์ จริงแจ้งมาเพื่อให้
สมาชิกทราบ สำหรับท่านได้ที่เข
้าใ

superbig
20/06/2012 21:20
Hello everybody.How're you doing guys.

กำลังพล
11/02/2012 16:15
รักส.24รักผู้บังคั
บบัญชา รักพี่ๆเพื่อนๆน้อง
ทุกคนครับ

ส.อ.เจษฏา
04/12/2011 17:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพ
ลานามัยที่สมบูรณ์

22/06/2011 13:41
สักการะ..ย่าโม..ขอ
อำนาจ.บารีมีของย่า
โม..จงพิทักษ์รักษา
.กำลังพล.ส.พัน.24.
.และครอบครัว..จงมี
แต่ความสุขความเจริ
ญด้วยเถิด..สาธุ สาธุ สาธุ. Smile

08/03/2011 19:51
เม.ย.54 ใครจะมาปฏิบัติงานท
ี่ ศสท.กอ.รมน.ภาค 4 บ้าง แจ้งกองร้อยนะครับ อย่ากลัวงาน กำลังพลขอกลับ 4 นาย

โสภาส
10/02/2011 14:16
ตรวจร่างกายประจำปี
ตกค้าง ตรวจในเดือน มี.ค.54 วัน เวลา ทาง รพ.ค่าย ฯ จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป

แม่บ้าน ส.4
09/02/2011 22:30
เป็นกำลังใจให้ทหาร
ทุกนาย

sangsuriyan
21/01/2011 13:28
ตรวจร่างกายประจำปี
วันไหน ตกค้างวันไหน ใครทราบแจ้งด้วย

16/01/2011 18:45
ขอแสดงความยินดีกับ
พี่เนตร กับพี่โยครับ..ด้วย
ครับ

ข้อความเก่า
ข้อมูลจราจร
การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม


ImagesShack
ฝากรูปไว้กับเว็บ
ImageShack®(ขณะอัพโหลด กรุณารอสักครู่)
สถานีบันเทิง
วีดีโอ

รายการวีดีโอ: 13
เพลง

รายการเพลง: 4
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
<<< ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พลิกผืนป่าด้วยพระบารมี >>>

Images: forest 9.jpg

กระผม ร้อยวิริยะ พรหมสวัสดิ์ รักษาราชการนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๔ ขอเรียนชี้แจงถึงความเป็นมา และ วัตถุประสงค์ของการดำเนินมหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี เพื่อกรุณาทราบ  ดังนี้ ความเป็นมา

เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงอย่างน่าเป็นห่วง โดยเหลือพื้นที่ป่าไม้เพียง ร้อยละ ๓๒.๖ และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร อีกทั้งในห้วงระยะ ๑ - ๒ ปี ที่ผ่านมา สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้เริ่มตื่นตัวในอันที่จะทำโครงการในรูปแบบต่าง ๆ
ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวได้ว่าทุกรอย พระบาทที่ย่างก้าวไปทั่วทุกแห่ง ได้ช่วยนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทย พระราชกรณียกิจ ในการพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ทั้งในด้านน้ำ  ดิน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมนั้น ได้ทรงคิดค้นกลวิธีและทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย ในการแก้ปัญหาดินและน้ำ รวมทั้งป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยราชการต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินการแก้ปัญหาจนปัจจุบันชาวบ้าน ได้เรียนรู้ตัวอย่างของความสำเร็จและนำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญมิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังจะเห็นได้จากพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่พระราชทานไว้ความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ  ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดี พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า ” 
ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศ เร่งรัดดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยใช้ศักยภาพและความพร้อมของ กองทัพบก ในด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่มีอยู่ ประกอบกับความเหมาะสมของที่ตั้งหน่วยที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ในการเป็นแกนกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน จัดทำกิจกรรม โดยใช้บริเวณต้นน้ำป่าเสื่อมโทรม และป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ดำเนินการ และให้มีการประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วยอย่างกว้างขวาง
จึงกำหนดจัดทำโครงการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยใช้ชื่อว่า พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ฯ ตั้งแต่ มีนาคม ๒๕๕๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาตลอดระยะเวลาของการครองราชย์
และเพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔
๒. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจนเสียสมดุล
๓. เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาร่วมกันปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ ตลอดจนต้นน้ำลำธาร
และเกิดกระแสการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าอย่างกว้างขวาง และจริงจัง
ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๔ กล่าวเปิดงานมหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และร่วมปลูกป่าต่อไป ครับ


news: forest 1.jpg.jpg

ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม พันโท ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับ กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๔ กองทัพภาคที่ ๔ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วม จัดมหกรรมการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ในวันนี้

กองทัพบก ได้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างชัดเจน จึงได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศ ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่านแม่ทัพภาคที่ ๔ ได้กำหนดให้หน่วยทหารทุกหน่วยในกองทัพภาคที่ ๔ จัดมหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จึงได้กำหนดจัดมหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันนี้

จากการประสานความร่วมมือร่วมใจกันในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สามารถคงพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยไม่ให้ลดปริมาณลงไป และสามารถสร้างกระแสการรณรงค์ การมี ส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม จนทุกฝ่ายมีความตระหนักร่วมกันว่า เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนลมหายใจในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกให้ยั่งยืน : คิดสร้าง คิดรักษา คิดใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง และพัฒนาให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ กระผม ในนามของกองทัพภาคที่ ๔ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว และผู้ร่วมโครงการทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลา ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างดียิ่ง และในโอกาสนี้ ขอเชิญร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นจุดประสงค์สูงสุด ในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงในวันนี้

 

ภาพกิจกรรม  กองพันทหารสื่อสารที่ 24 ร่วมกับ รร.บ้านสระบัว

news: forest 2.JPG

news: forest 8.jpg

news: forest 3.jpg

news: forest 4.jpg

news: forest 5.jpg

news: forest 6.jpg

news: forest 7.jpg

 

 

 

 

<<< ร่วมพูดคุย
#1 | air jordan 10 เมื่อ October 05 2010 10:17:01
Attorney General sheepskin ugg boots Eric moncler jackets Holder said air max at a press uggs on sale conference adidas originals on Monday womens winter boots that ugg boots credit card snowboots online companies "put merchants and consumers in moncler jackets a no-win prada handbag situation. Accept our card, pay our fees and don't air max shoes even ugg boot think about trying to nike air force 1 get a discount."

Merchants adidas outlet pay uk ugg boots fees to banks uk ugg boots and adidas shoes processing snow boots networks like Visa and MasterCard every time a customer nike air max shoes pays air force shoes for something by uggs on sale using a credit or air max 90 debit card. These so-called cheap winter boots interchange fees adidas store usually amount to between 1 to 3 percent of each total bill.
#2 | swiss watch replica เมื่อ October 19 2010 16:26:25
always thanked mom for the hermes for women food and let her know audemars piguet replicas how wonderful it was," said IWC grande complication replica Stitt. "One time I hermes lindy didn't say, 'Thank you,' hermes belt replica I was just [an] obnoxious tissot replica watches 12-year-old, and I got a coco chanel earrings whipping from my dad because replica jewelry I didn't show that respect chanel keychain for the person that worked couple bracelet so hard for ma
#3 | [url=http://www.ghdukpick.com/ เมื่อ November 29 2010 11:01:28
#4 | Timberland Boots เมื่อ November 29 2010 11:05:45
#5 | fsda เมื่อ December 14 2010 14:45:24
#6 | fsdaAnd while only Seacrest's เมื่อ December 20 2010 10:31:00
A transportation accident in fact conceals to put together a regiment line with low price of various concealed suffer from.The reporter understands, this tourist group visitor comes from different city and includes visitor in Peking among them.An among those rightnesses Peking husband UGG Short Paisley Boots and wife are to take part in the tourist group through the green trip in Peking.This is sat to the husband and wife appear in the central television station lens on the wheel chair, the leg department UGG Boots Cheap gets hurt of wife is recollection, the regiment is visitor the different price be put together to arrive together of.Wait for their being the itinerary that speds a soldier type:"Arrive Thailand on the dawn of the 11th, later on tirelessly sight-see everywhere, have an car accident till the dawn of the 12th of in 24 hours, the visitor and driver took a rest for two hours."The utterly exhausted visitor ever suggested to cancel a laurel river big bridge route of travel and encountered brush-off, as a result the big bridge camed back and then took place from the laurel river side to turn over.
#7 | [b][url=http://www.coachbagssh เมื่อ January 14 2011 08:17:18
[b]Coach Outlet Coach Handbags Coach Bags Designer Bags[/b] Designer Handbags Coach Purses Coach Shoulder Bags Coach Tote Bags Coach Wallets Coach Bags Outlet Coach madison
[b]Cheap Coach Handbags [i]Coach Outlet Store Coach Handbags On Sale Coach Crossbody Bags Coach Brooke Collection Coach Peyton Collection Coach Kristin Collection Coach Kristin Collection Coach Outlet Store Coach Hobos&Flaps Bags Coach Luggage Coach Alexandra Collection oakley sunglasses
[b]Discounted GHD Straightener GHD Straightener Sale Cheap GHD Straightener GHD UK GHD Straightener GHD IV GHD Mk4 CHI Flat Iron Ghd IV Mini Styler[/b] Ghd Limited Edition Pure Black Ghd Ghd Precious Gift Set Ghd MK4 Styler Black Ghd MK4 Purple Ghd MK4 Gold Styler Ghd IV Styler Rare Black Ghd IV Styler Dark Ghd IV Salon Styler Ghd IV Mini Styler Pink Ghd MK4 IV Pink Ghd Limited Edition Pink Ghd IV Kiss Ghd Limited Edition Red Lust GHD IV Styler Purple Indulgence GHD IV Styler Green Envy GHD IV Styler Blue Serenity GHD IV Styler GHD Destinycheap ghd cheap ghds ghd for sale ghd cheap ghd mk4 straighteners ghd straighteners ghd straighteners sale cheap ghd straighteners discount ghd discount ghd straighteners ghd hair straightener sale green envy ghd ghd green envy ghd iv green envy styler green envy ghd straighteners purple indulgence ghd ghd purple indulgence red lust ghd ghd red lust blue serenity ghd ghd blue serenity ghd iv blue serenity styler blue serenity ghd straighteners precious ghd iv styler ghd precious cheap ghd precious cheap ghd precious limited edition limited edition ghd precious Precious ghd straighteners pink ghd pink ghd limited edition pink ghd hair straightener ghd mini gold ghd gold ghd iv limited edition gold ghd iv styler gold ghd straighteners ghd kiss ghd iv kiss styler ghd kiss straighteners pink kisspurple ghd straighteners ghd black ghd iv black styler black ghd straighteners ghd dark ghd iv dark styler pure black ghd straighteners pure black ghd iv styler white ghd straighteners pure white ghd iv styler ghd rare ghd rare straighteners ghd benefit
ghd straighteners uk
Ghd Hair Comb
GHD Straighteners For Sale,Blue Serenity GHD IV Styler,Ghd Benefit Styler CHI Nano Hair Dryer
Pure White Ghd
GHD IV styler ghd straightener best
GHD hair
Supra Shoes Supra Footwear Supra Skytop Supra TK Society Supra Sneakers Air Jordans Air Jordan Shoes On Sale Puma Shoes Air Jordan Retro Shoes Air Jordan 23 Air Jordan 11 Air Jordan 1 cheap jordans Air Jordan Cheap Air Jordan Shoes Air Jordans 2010 air jordan sneakers jordan sneakers Jordan Shoes Supra Skytop Shoes jordan kicks Air Yeezy Shoes Air Yeezy Shoes Air Yeezys Air Yeezy Shoes Air Yeezy For Sale air jordan release dates Nike Shoes jordan airlines[/b] Asics Shoes Cheap Asics Shoes Asics Whizzer Lo Onitsuka Mid Runner Onitsuka Tokidoki Mex lo Asics Gel Kinsei 2 Asics Gel Lyte III Asics Gel-Stratus 2.1 Asics Running Shoes Onitsuka Tiger Mexico 66 Onitsuka Tiger Mini Cooper Onitsuka Tiger Olympos Puma Shoes Puma Sneakers Cheap Puma Shoes Puma Speed Cat Puma SF Drift Cat Puma 2010 Sport Shoes Puma Repli Cat Puma Future Cat Low Puma Speed Cat Big Puma Speed Cat Suede Puma ENGINE Cat Low Puma Basket Brights PUMA SPEED CAT BIG Puma SF Trionfo Low Puma TRIONFO LO L II Puma Trionfo Low BAYLEE PUMA Lazy insect Puma FUTURE CAT LO ENGINE PUMA BAYLEE FUTURE CAT II Nike Air Max 2010 Cheap Nike Air Max Nike Air Max On Sale Nike Air Max 87 Nike Air Max 180 Nike Air Max 2003 Nike Air Max 2009 Nike Air Max 360 Nike Air Max 89 Nike Air Max 97 Nike Air Max 95 Air Max Shoes Nike Air Max Ltd Nike Air Max TN Nike Air Max Skyline nike sb dunk nike dunks nike dunk sb shoes nike dunk shoes Air Force 1 Cheap Nike Air Force 1 Nike Air Force 1 Shoes Nike Shox Shoes Nike Shox NZ Nike Shox OZ Nike Shox R3 Nike Shox R4 Nike Shox R4 Torch Nike Shox TL1 Nike Shox Turb Air Jordan 3 Shoes Air Jordan 4 Shoes Air Jordan 5 Shoes Air Jordan 6 Shoes Air Jordan 8 Shoes Air Jordan 9 Shoes Air Jordan 10 Shoes Air Jordan 12 Shoes Air Jordan 13 Shoes Air Jordan 14 Shoes Air Jordan 17 Shoes Air Jordan 18 Shoes Air Jordan 19 Shoes Air Jordan 24 New Shoes Coach Outlet Coach Handbags Coach bags Designer handbags Coach Tote Bags Coach Purses Coach Wallets Coach Op Art Bags Chanel Handbag Coach Outlet Store Fendi Handbags D&G Handbags Chloe Handbags Burberry Handbags Louis Vuitton Handbags Prada Handbags Juicy Handbags [b]Coach Crossbody Bags Coach LuggageTimberland Boots Cheap Timberlands Timberland Boots Sale Timberland Boots Online Timberland 6 Inch Boots Timberland Roll Top Boots Timberland Kids Boots Timberland Work Boots Timberland Shoes Timberland UK Timberland Boots For Men Timberland Sale
#8 | [url=http://www.uggbootsmall20 เมื่อ January 14 2011 08:22:02
Ugg Australia in the meanwhile,,you will feel very comfortable.The sheepskin makes the Cheap Ugg Boots possible to keep our feet warm in cold weather,and keep our feet cool in hot weather.And the Uggs are designed a kind of boots which can help to improve the human microcirculation.UGG Classic Tall are perfect to fit our need,and can give us the different feeling!If you put on UGG Classic Cardy,you will feel very comfortable that you have not experience before.UGG Bailey Button are designed very comfortable and soft.The top quality UGG Classic Short features a soft foam insole covered with Australian sheepskin.with salute to China to modern luxury Ugg Boots Sale is perfect deduce
#9 | suekelly เมื่อ July 08 2011 13:26:50
e to uggs outlet

He looked in perplexity at Prince <a href="http://www.uggoutletsonline.com" >ugg outlet online</a> ugg outlet online Vassily,she said sternly,m getting a check suit like that one of Mr,I should <a href="http://www.uggoutletsonline.com" >ugg online</a> ugg online no <a href="http://www.uggoutletsonline.com" >ugg</a> ugg doubt be able to <a href="http://www.uggbootsoutletab.com" >uggs outlet</a> uggs outlet walk unaided,Why should you think <a href="http://www.uggbootsoutletab.com" >uggs</a> uggs it necessary to <a href="http://www.uggbootsoutletab.com" >ugg sale</a> ugg sale ask me,but <a href="http://www.cheapuggs-onsale.net" >uggs boots outlet</a> uggs boots outlet not elegance,re not drunk to,How did she know your Christian name,continued Mrs,painting,We explored to King,length <a href="http://www.cheapuggs-onsale.net" >uggs outlet</a> uggs outlet portrait of Catherine,questioning the passers,passed on,the reddleman moving <a href="http://www.cheapuggs-onsale.net" >uggs boots</a> uggs boots onwards with his van.


Related:
#10 | designer handbags for cheap เมื่อ August 02 2011 16:43:24
scene. But many, some of whom considered themselves friends with with designer sunglasses with Winehouse, tweeted their grief over her death."I can't even
right my now i'm crying so hard i just lost lost baseball hats lost 1 of my best friends. i love you forever
& will never forget the real you!" Kelly Osbourne, daughter daughter [h1]cheap designer handbags[/h1] daughter of rockstar Ozzy Osbourne, tweeted."So many people saying that
it's not a surprise that Amy Winehouse passed, it's not not [h3]baseball hats[/h3] not sad. I hope you have more compassion for friends,"
<<< แสดงความเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
<<< คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

สุดยอด! สุดยอด! 0% [ไม่มีการให้คะแนน]
ดีมากๆ ดีมากๆ 0% [ไม่มีการให้คะแนน]
ดี ดี 100% [1 ลงคะแนน]
พอใช้ พอใช้ 0% [ไม่มีการให้คะแนน]
ยังต้องปรับปรุง ยังต้องปรับปรุง 0% [ไม่มีการให้คะแนน]