ร้อย.บก.ส.พัน.24 ซักซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 13 ก.พ.57
โพสโดย admin เมื่อ February 18 2014 09:03:43

ร้อย.บก.ส.พัน.24 ซักซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 13 ก.พ.57
ดูรูปเพิ่มเติม