มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพล
โพสโดย admin เมื่อ August 31 2009 11:51:18


พ.ท.ฉัตรชัย  รัตนตรัง ผบ.ส.พัน.๒๔ เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพล ส.พัน.๒๔
เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒

ข่าวเพิ่มเติม


พ.ท.ฉัตรชัย  รัตนตรัง ผบ.ส.พัน.๒๔ เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพล ส.พัน.๒๔
เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒