เมื่อ ๑๕ ต.ค.๕๒ มทภ.๔ และคณะ ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ ค่ายวชิราวุธ
โพสโดย hattarod เมื่อ October 29 2009 15:43:02


ข่าวเพิ่มเติม
ผบ.ส.พัน.๒๔ ร่วมกับคณะ มทภ.๔ ตรวจเยี่ยมบ้านพัก ......